Drammens Museum - Biophilia av Tom Gundersen-utsnitt1

SANGER FRA ANTROPOCEN

Velkommen til ny utstilling – SANGER FRA ANTROPOCEN 07.09-22.10

Hvert år står Drammen kunstforening for en utstilling som de stiller ut hos Drammens museum. I år stiller to lokale kunstnere fra Drammen, Ingvar Gundersen og Tom Gundersen, ut sine litt forskjellige stemmer i SANGER FRA ANTROPOCEN, Drammens kunstforenings utstilling 2023. 

Ingvar Gundersen og Tom Gundersen har kjent hverandre i en årrekke og har begge hatt atelier i Drammen fra begynnelsen av 90-tallet. De har igjennom årenes løp utvekslet ideer om kunst; blant annet om hvordan billedkunst kan uttrykke noe som har relevans i dag. De har ikke vektlagt ekspressive uttrykk, men intervisualitet, det vil si at arbeidene er preget av dialog med kunst- og kulturhistorien.

I den senere tid har begge, med forskjellige innfallsvinkler, nærmet seg det samme tema: Hvordan kunst kan forholde seg til natur og miljø i det som har fått betegnelsen antropocen, menneskets tidsalder. Som kunstnere stiller de grunnleggende spørsmål: Hvordan skal vi forstå vårt forhold til naturen – og hvordan påvirker det måten vi behandler den på?

Utstillingen vises i Lychepaviljongen på Marienlyst

Utstillingsperioden er fra torsdag 7. september til søndag 22. oktober 2023.

Se også...