Eivor&Nina

Stort tilskudd sikrer Marienlystprosjektet

Stor takk til Sparebankstiftelsen DNB!

Drammens Museum har fått tildelt kr 4,2 millioner til å etablere lystgården Marienlyst som læringsarena for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk gjennom antikvarisk istandsetting og undersøkelser av bygninger og interiører fra 1700-tallet.

Tildelingen er en del av Håndverksløftet, Sparebankstiftelsen DNBs satsing på tradisjonshåndverk, og sikrer full fremdrift i Marienlystprosjektet i 2024 og 2025.

Drammens Museum samarbeider med Buskerud bygningsvernsenter, Norsk håndverksinstitutt, Fortidsminneforeningen og Løken Bygg AS.

Prosessen med istandsetting av bygninger og interiører vil gi grunnlag for flere og tilpassede formidlingsprogram for byggfaglever på videregående, hospitanter innen ulike håndverksfag og utøvende håndverkere for fordypning i tradisjonshåndverk. Museet samarbeider med Kulturtanken om formidling av kulturarv for barn og unge innen Den kulturelle skolesekken.

Vi gleder oss til dette!

Foto: Drammens Museum

[fung. direktør Eivor Winther Sunesen og konservator Nina Høye i døråpningen i Nordfløyen, lystgården Marienlyst]

[Marienlyst gård – bilder av lystgårdanlegget med fokus på Vestfløyen]

Se også...