Digitalt Museum

Hjem / Museet / Digitalt Museum

Til enhver tid befinner mesteparten av museenes samlinger seg på låste magasiner, kun tilgjengelig for noen få museumsansatte. Museets samlinger består av ca. 50 000 gjenstander og kunstverk. Kun en liten del av dette er utstilt i museets faste og skiftende utstillinger.

Gjennom digitalisering av museenes samlinger, samles opplysninger og foto av gjenstandene i databaser, som publiseres på Digitalt Museum (DiMu). DiMu er en felles database over samlinger i norske og svenske kunst- og kulturhistoriske museer. Her kan forskere, skoleelever, entusiaster og andre nysgjerrige søke i de ulike museenes samlinger, og få et innblikk i hva som gjemmer seg på museenes magasiner. Digital presentasjon av samlingene på nett gir en fin mulighet til å få kunnskap om hva som finnes i museene når man ikke har anledning til å besøke dem. I tillegg til å søke etter skatter i hvert enkelt museum tilgjengeliggjør de digitale søkemulighetene gjenstander, kunstnere og produsenter på tvers av samlingene fra de ulike museene. Dette gir utvidete muligheter til å få oversikt og kvantitative opplysninger om forskjellige gjenstandsgrupper.

Drammens Museum jobber suksessivt med digitalisering av sine samlinger. Til nå har museet presentert over 1700 gjenstander, bygninger og kunstverk på DiMu. Bygninger på friluftsmuseet i Bragernesåsen, verker fra kunstsamlingene, hestekjøretøyer og Drammens Museums flotte samling av internasjonale designikoner, er noen av museets skatter man kan få et innblikk i, fra sin egen stue. Museet mottar hvert år gaver, og gjør viktige innkjøp til sine samlinger. Alle tilskudd til samlingene publiseres fortløpende på DiMu. På denne måten kan publikum til enhver tid se hva museet mottar av gaver og gjør av innkjøp.

Av Fagansvarlig samlingsforvaltning Marianne Hylbak og Samlings og utstillingskoordinator Nancy K. Nyrud.