Ledige stillinger

Hjem / Museet / Ledige stillinger

Vi søker Konservator – Marienlystprosjektet

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie er en vitenskapelig stiftelse som eier og forvalter store gjenstandssamlinger og nærmere 60 bygninger, hvorav to fredede lystgårdanlegg i Drammen.

Drammens Museum skal være en sentral møteplass der alle kan oppleve historie, kultur og kunst i grønne omgivelser.

Museet flyttet inn på Marienlyst gård i 1910 og åpnet for publikum til byjubileet 1911. Lystgården har vært lukket de siste 20 årene men museet har satt i gang Marienlystprosjektet for å gjenåpne lystgården for publikum.

En viktig første fase av prosjektet har vært forskning i bygningshistorien og utgivelse av forskningspublikasjonen Tilbake til naturen av dr. Philos Mikkel B Tin, i oktober 2021. Boken gir ny kunnskap om gårdens historie fra 1750 frem til 1910, og danner det faglige fundamentet for arbeidet med gjenåpningen.

Drammens Museum er medlem av Herregårdsnettverket og Marienlystprosjektet vil være et viktig prosjekt som museets bidrag inn i nettverksarbeidet.

Museet har opprettet en prosjektstilling som konservator for å lede det faglige arbeidet.

______________________________________________________________________

Vi søker Konservator – Marienlystprosjektet

Konservator vil få prosjektlederansvar for Marienlystprosjektet og ansvar for å forske i museets samlinger og bygninger relevant til prosjektet, kuratere utstillings- og formidlingskonsept samt utarbeide forskningsbaserte tekster som grunnlag for formidling av lystgårdanlegget.

Arbeidet vil i hovedsak omfatte forskning, kunnskapsproduksjon og utstillingsproduksjon

 • målrettet forskning i museets samlinger, bygninger og hageanlegg relevant til lystgården Marienlyst som resulterer i vitenskapelige tekster og studier, utstillinger, og grunnlag for istandsetting av interiørene
 • produksjon av grunnlagstekster for formidling av lystgården
 • produksjon av grunnlagstekster for prosjektbeskrivelser og prosjektsøknader
 • faglig bidrag til fagseminarer, foredrag og andre presentasjoner
 • publisering av vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om prosjektet
 • presentasjon av prosjektet i Herregårdsnettverket

Krav til kvalifikasjoner

 • relevant forskningskompetanse – minimumskrav konservator NMF eller doktorgrad
 • relevant kompetanse innen kunst- og kulturhistorie
 • dokumentert erfaring som utstillingskurator
 • dokumentert erfaring innen forskning og kunnskapsproduksjon og formidling av dette
 • dokumentert publisering av vitenskapelige tekster

Kandidaten vi søker er fleksibel, systematisk og resultatorientert, og har god samarbeids- og gjennomføringsevne. Kandidaten må også ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Stillingen rapporterer til direktør og har prosjektlederansvar. Museet har en prosjektorganisering som betyr at konservatoren vil samarbeidet med hele teamet.

Stillingene er en tidsbegrenset prosjektstilling, der varighet og omfang avtales nærmere i rekrutteringsprosessen.

Søknadsfrist: 30. mars

Søknad med detaljert CV sendes til ews@drammens.museum.no

Vedlegg til søknad skal inkludere:

 • dokumentasjon på utdanning
 • dokumentasjon på forskningsprosjekter
 • oversiktsliste over publisering og utstillingsprosjekter
 • annen relevant informasjon for å dokumentere kvalifikasjoner