Finansiering og prosjektstøtte

Hjem / Museet / Finansiering og prosjektstøtte

Drammens Museum er en stiftelse som mottar offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune og  Drammen kommune.

Prosjekttilskudd de siste år:

 • Lydia og Harald Lyches Fond – prosjekttilskudd 2023,2022, 2020-21, 2018, 2016, 2015 m.fl
 • Viken fylkeskommune – tilskudd til Kulturminneuken 2023
 • Viken fylkeskommune – tilskudd til unge museumsverter 2023, 2021
 • Viken fylkeskommunen – prosjektstøtte fra Bizzy – Ung kultur Viken 2022
 • Sparebankstiftelsen DNB – prosjekttilskudd til samarbeidsprosjekt om Kunstporten 2022
 • Kulturdepartementet – ekstraordinært tilskudd innkjøp til samlingen 2020-2021
 • Sparebankstiftelsen DNB – prosjekttilskudd til prosjektering tilbygg 2021
 • Viken fylkeskommune/Riksantikvaren - Tilskudd til fredet kulturminne, kap 1429, post 71 2021, 2020.
 • Siftelsen UNI - Tilskudd til bygningsvern 2020-2021.
 • Viken fylkeskommune - Istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger (Buskerud) 2019, 2020, 2021.
 • Arkivverket – Utviklingsmidler privatarkiv 2017-18, 2019-21.
 • Drammen kommune - Ekstraordinært tilskudd til vedlikehold Friluftsmuseet Bragernesåsen 2019-2020.
 • Sparebankstiftelsen DNB – Innkjøp til samlingen, 2012, 2016-2020.
 • Norges Museumsforbund/ Sparebankstiftelsen DNB – Tilskudd til «Inkluderende Museer» 2018-2019.
 • Buskerud fylkeskommune – Tilskudd til allmenkultur, 2018, 2019.
 • Norsk kulturråd – Tilskudd til Kunst- og kulturkritikk, 2017-2019.
 • Norsk kulturråd – Sikringsmidler, 2018-19.