Foreninger og frivillig innsats

Hjem / Museet / Foreninger og frivillig innsats

Drammens museumsforening

Foreningen ble stiftet i 1908 og begynte den første innsamlingen av gjenstander fra Drammen og distriktet. I 1911 flyttet foreningen sine samlinger til Marienlyst gård og skapte på denne måten kjerneanlegget i Drammens Museum.

I 1930-årene ble Drammens Museums venner stiftet for å støtte museet med økonomiske midler og på andre måter. Etter at Drammens Museumsforening overførte alle sine eiendeler til den nye stiftelsen Drammens Museum, ble disse to foreningene slått sammen. Foreningen velger to medlemmer til styret i stiftelsen og fortsetter ellers det arbeidet venneforeningen tidligere drev.

Drammen kunstforening (DKF)

Foreningen ble stiftet i 1867 for å fremme kunstinteressen blant drammenserne. Aktiviteten fordelte seg på å arrangere utstillinger av tidens kunst, holde kunstlotteri blant medlemmene og bygge opp en samling av norsk kunst.
Fra 1996 inngikk Kunstforeningen i stiftelsen Drammens Museum. Etter stiftelsesinngåelsen fortsatte Kunstforeningen som en venneforening for museet, og har egne tilbud relatert til kunst. Foreningen kuraterer en utstilling i året som stilles ut på Drammens Museum. DKF velger to medlemmer til stiftelsens styre.

Gulskogen Gårds Venner

Gulskogens gårds venner ble stiftet i 1981. Formålet er å støtte Gulskogen gård praktisk og økonomisk med vedlikehold av bygningene og av parken for å gjøre disse tilgjengelig for publikum. Foreningen arrangerer også familiedager i parken i samarbeid med museet.

Austad gårds venner

Austad gårds venner ble stiftet tidlig på 1990-tallet. Formålet er å støtte driften av Austad gård. Foreningen bidrar med verdifullt vedlikeholdsarbid på og omkring bygningen.