Om Museet

Hjem / Om Museet

Drammens Museum for kunst- og kulturhistorie er et konsolidert museum.

Vi forsker i museets samlinger, våre historiske park- og hageanlegg, våre friluftsmuseer og våre lystgårder. Museet har store samlinger med kunst, design, kunsthåndverk, sølv, glass og fajanse, folkekunst, kirkekunst, møbler og interiører, i tillegg til andre kulturhistoriske gjenstander. Vi har en betydelig samling Nøstetangenglass.

Museet på Marienlyst med Museumsbygningen med nyklassisistisk park, Lychepaviljongen med Det Faste Galleri og en Japansk hage, lystgården Gamle Marienlyst med historisk hage, og friluftsmuseet Hallingtunet, et bygdetun med bygninger fra Hallingdal.

  • Gulskogen gård, et fredet lystgårdanlegg med stort parkanlegg fra slutten av 1700-tallet
  • Austad gård, en fredet lystgård fra begynnelsen av 1800-tallet
  • Friluftsmuseet på Bragernesåsen, med en rekke bygdetun med bygninger fra hele Buskerud

Drammens Museums styre

Styret i Drammens Museum

  • Styreleder: Vibeke M Kiær,
  • Nestleder: Ulf Erik Knudsen
  • Styremedlemmer: Johan Baumann, Arne Holm, Linn Anette Gundersen, Andor Roksvåg

Drammens Museums strategi 2023-2025