Prosjektgruppa

Publikasjon – Crossroads

Forfatter: Øivind Storm Bjerke, professor ved IFIKK, UiO.

Publikasjonen er utgitt i forbindelse med fotoutstillingen Crossroads som vises på Lillehammer Kunstmuseum 14.06 – 15.09 2014 og på Drammens Museum i perioden 21.01 – 25.05 2015.

Amerikansk og norsk kunstfoto står i et nært forhold til hverandre. Publikasjonen er rikt illustrert ved en rekke norske, amerikanske og amerikansk-norske fotografers arbeider.

Utgitt på Labyrinth Press 2014.

Norsk og engelsk utgave.

Kr 250,-

Kurator for utstillingen: Øivind Storm Bjerke.
Prosjektgruppe: Åsmund Thorkildsen, Svein Olav Hoff, Harald Gautneb og Ida Klingvall.

Se også...