EEW_4635web

Når nåtid møter fortid

Stor spenning

21 Buskerudkunstnere er valgt ut for å feire Drammen Kunstforenings 150-års jubileum. Utfordringen de har fått, er å tolke hvert sitt historiske arbeid fra museets rikholdige kunstsamling.

– Slikt skaper utfordring og kreativitet, samtidig som kunstnerne må forholde seg til en annen virkelighet ved å få tildelt et kunstverk som kan være langt unna den måten vedkommende arbeider på. Det har satt i gang en rekke spennende prosesser, og jeg kan derfor love en annerledes sommerutstilling i Lychepavilongen, sier Harald Gautneb, leder av Drammen Kunstforening.

– Samarbeidet med utstillerne har vært en utrolig spennende prosess, og jeg er takknemlig for alle de positive tilbakemeldingen jeg har fått.  Når vi nærmer oss utstillingsåpningen 21. juni, er jeg sikker på at valgene vi har gjort, vil fungere optimalt, og gi publikum ulike opplevelser.

Det begynte med at Drammen Kunstforening tok kontakt med Buskerud Bildende Kunstnere som har 100 medlemmer. Alle medlemmene ble invitert til å være med, og gjennom en utvelgelsesprosess kom foreningens styre fram til 20 kunstnere som de ville ha med. I tillegg er en Drammenskunstner invitert til å gjøre et helt spesielt prosjekt, som blir selve signaturen på utstillingen ”Når nåtid møter fortid”.

Drammen Kunstforening er ansvarlig for en utstillingen i Lychepaviljongen i året. I fjor opplevde drammenserne tre generasjoner Sønstrød, og året før valgte kunstforeningen å hedre Bjørn Hauge.

– Når vi nå er inne i vårt jubileumsår, mente vi at det er like viktig å se fremover som å se bakover i tid. Vi ønsker rett og slett å presentere noe av det beste vi har i vår samling, samtidig som vi viser hva som finnes av ulike kunstneriske utrykk blant våre lokale kunstnere. Dermed får vi en utstillingen som dekker bredt, skaper spenning i valg av teknikker og utrykk. Med på laget har  vi med distriktets dyktigste kunstnere som svært mange har et forhold til, sier Gautneb.

Drammen Kunstforening er en av landets eldste av sitt slag, og har vært i drift uten opphold siden 18. mai 1867. I jubileumsåret har foreningen rundt 250 kunst- og kulturinteresserte medlemmer. Et aktivt styre legger vekt på å gi medlemmene gode kunstopplevelser. Som den årlige sommerutstillingen som Drammens Kunstforening er kurator for.

Kvalitet og variasjoner i kulturtilbudet er viktig. Selv om vi er en liten aktør i byens kulturliv, er vi stolte over hva vi kan tilby våre medlemmer, og ikke minst hele byens befolkning med skiftende utstillinger. Også i år har vi lagt lista høyt, ved at det er vi som er utfordreren. Og slikt blir det god kunst av, sier Harald Gautneb og slår ut med armene når han presenterer

Tom Erik Andersen, Merethe Duvholt, Stein Nerland, Morten Halvorsen, Marianne Broch, Trine Wester, Randi Bjerkås Lyngra, Marthe Samuelsen, Gunnveig Nerol, Hilde Honerud, Ingvar Gundersen, Daina Deksne-Gundersen, Evelyn Melsom, Johan Anton Sandnes, Ragnar O. Hauge, Berit Myrvold, Marius Dahl, Sissel Enger Moe, Per Edvard Wium, Katharina Zahl Fagervik og Eric Ness Christiansen som er sommeren entusiastiske utstillere på Drammens Museum.

Se også...