EEW_5005web-3

Generøs støtte til Kunstkritikk på sparket

Drammens Museum har fått støtte fra Norsk Kulturråd til videreutvikling av konseptet «Kunstkritikk på sparket!»

I går arrangerte Drammens Museum «Kunstkritikk på sparket» for 3. gang med kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke, kunster og direktør Morten Viskum og kunstner Sigrid Øyrehagen i et panel som trakk fullt hus. Kunstkritikk på sparket er utviklet av Drammens Museum.

Norsk Kulturråd har for første gang satt av midler til å styrke kunstkritikken og Drammens Museum var så heldig å få kr 75 000,- til å videreutvikle konseptet «Kunstkritikk på sparket». Et av målene til Norsk Kulturråd er at kunstkritikken skal nå flere og nye publikumsgrupper og at kulturbrukere kan delta og engasjere seg i den offentlige samtalen. I går var det flere av publikum som tok ordet som både viste forståelse og engasjement i kunstverkene som ble vist frem.

«Kunstkritikk på sparket!» handler om å gi en vurdering av et kunstverk på direkten. Paneldeltakerne hadde plukket ut 5 verk fra kunsthistorien som paneldeltakerne måtte gi en smaksdom på direkten. Øivind Storm Bjerke var kveldens veteran som har vært med på dette for 3. gang og imponerte nok en gang med sine raske og velformulerende vurderinger. Morten Viskum hadde valgt hele 2 egne verk og sa med ironi i stemmen «jeg er jo ikke akkurat kjent for å være opptatt av meg selv»

Drammens Museum opplever at dette konseptet er med på å ta bort fordommer både med hensyn til at kunstkritikken er utilgjengelig og meningsløs og at det er med på å fremme hvor mye kunnskap det ligger i å vurdere et kunstverk. De ser hvor mange ulike innganger det kan være til kunsten. Det handler om å lære å se.

Kunsthistorikeren eller kunstneren fremstår i dette konseptet som anti-autoritære, de er deltakere som samtaler med hverandre eller med publikum. Dette handler om å finne gode argumenter for sine smaksdommer.

Det ble også gjennomført en publikumsundersøkelse på gårsdagens arrangement med hele 61 besvarelser som skal brukes i videreutvikling av konseptet. Det som kommer tydelig frem er at publikum ønsker å lære og at de ser verdien av kritisk tenkning!

Se også...