EWS_bilde

Eivor Winther Sunesen ansatt som fungerende direktør

Pressemelding

Styret ved Drammens Museum har besluttet å ansette Eivor Winther Sunesen som fungerende direktør i perioden 1.1.2023 til 31.12.2024. Eivor har vært konstituert direktør ved museet siden 1.7.2022. Hun har solid erfaring som nestleder på museet og har siden høsten 2001 vært ansatt som økonomi- og administrasjonsleder.

En ansettelseskomité med to interne og to eksterne medlemmer har gitt styret råd i prosessen. Styret kom frem til at Eivor Winther Sunesen burde ansettes med en funksjonstid på to år.

Hennes faglige kompetanse og solide ledererfaring fra sektoren gjør det helt naturlig å ansette henne for en periode for å sikre kontinuitet og umiddelbar satsning på viktige områder for museet. Eivor Winther Sunesen nyter stor tillit blant de ansatte og har gode kontakter i museumssektoren.  Hun har vært en driftig og operativ leder fra dag én og kan allerede vise til gode resultater på et halvt år.

Styret føler seg trygg på at Eivor Winther Sunesen er den rette lederen for Drammens Museum nå. 

Carl Emil Vogt

Styreleder

Se også...