Drammens Museum - Bragernesåsen

Stisystemet i Bragernesåsen

Bakgrunnen for denne beskrivelsen, analysen og vurderingen er at dette Stisystemet oppfattes som et Monument. Monumentet er  godt bevart, men trues av slitasje og vegetasjon og at elementene i det, som skilting, kantstein og gamle benker, virker nedprioritert forvaltningsmessig i forhold til andre deler av turveinettet

Til nedlasting: Analyse av stisystemet i Bragernesåsen

Se også...