.

Fra tutekanner til silkebroderi - En insiders utvalg fra museets samling

Man skiller gjerne mellom teori og praksis og kunnskap kan tilegnes gjennom begge disse metoder. Nancy K. Nyrud har i 25 år arbeidet praktisk med museets samlinger, og på den måten blitt svært fortrolig med gjenstandene. Hun har derfor fått full frihet som kurator til å presentere sitt utvalg fra Drammens Museums samlinger.