Drammens Museum og Holmsbu Billedgalleri ble konsolidert i 2004.

Holmsbu Billedgalleri holder til i arkitekt Bjart Mohrs fantastiske bygning fra 1973 på Holmsbu i Hurum. For å komme til galleriet må en gå gjennom skogen, som var et av flere kjære motiv for kunstnerne som malte i området på begynnelsen av 1900-tallet. Bygningens beliggenhet og form harmonerer med landskapet rundt og kunsten som ble skapt der.

Fra ca 1911 var Holmsbu et yndet sted å være for flere kunstnere om sommeren. Holmsbukolonien (1911-1962) var en av Skandinavias største kunstnerkolonier på denne tiden. Galleriet er reist til minne om disse kunstnerne, spesielt Oluf Wold Torne (1867-1919), Thorvald Erichsen (1868-1939) og Henrik Sørensen (1882-1962), som var de ledende skikkelsene i kunstnerkolonien.

Oluf Wold Torne var den første som ankom Holmsbu sommeren 1911. Både Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen besøkte ham der det året, og siden da kom de nærmest årlig tilbake. I 1930 fikk Sørensen kjøpe sitt eget hus i Støa, der familien var samlet sommerstid.

Malervennene Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen anses for å være pionerer i norsk malerkunst ved at de med sin dekorative malerstil på begynnelsen av 1900-tallet ledet vei for det moderne maleriets gjennombrudd i Norge noen tiår senere. I galleriet henger flere av deres hovedverk der lys, farge og form spiller en viktig rolle.

Den noe yngre Henrik Sørensen hadde i 1910 kommet hjem til Norge fra det siste av hans to opphold ved den store franske fauvisten Henri Matisse (1869-1954) sin malerskole i Paris. Denne lærdommen kan man se i de tidligste Holmsbubildene, der ren farge, enkle former, dekorativ konturlinje og en harmonisk helhet er fremtredende. Henrik Sørensen var på denne tiden en av de første kunstnerene i Skandinavia som fikk betegnelsen ekspresjonist.

Motivene i Holmsbu varierer mellom de idylliske svabergene ved Drammensfjorden, den glitrende sjøen, den trolske skogen og de frodige åkrene. Et fellestrekk ved alle i kunstnerkolonien var deres tiltrekning av det mystiske og mytiske i naturen. Naturen var besjelet. I følge Sørensen var natur og menneske ett, noe man også kan se i bildene hans.

Samlingen omfatter malerier av Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen, samt et utvalg av Henrik Sørensens samling av fajanse, antikviteter og bøker.
 

http://www.holmsbubilledgalleri.no/