Spill av video

Tilbake til naturen – Lystgården Marienlyst i Drammen

Filmet presentasjon fra lanseringen av boken TILBAKE TIL NATUREN. Lystgården Marienlyst i Drammen, av museets sjefskonservator dr.philos Mikkel B. Tin.Boken gir oss innblikk i historiene til gårdens fem eiere fra omkring 1750 til 1873. Dermed forteller den også noe av den turbulente nasjonale og internasjonale historien som disse eierne var en del av: fra handelspatrisiatets glansdager på 1700-tallet, gjennom de store politiske og økonomiske omveltningene omkring århundreskiftet, til nye klassers inntog på 1800-tallet. Lyst og nytte har tydeligvis vært vektlagt ulikt av ulike eiere. Underveis anskueliggjør bygningshistorien hvordan de har manøvrert mellom den lokale byggeskikk og kontinentets skiftende stiler.Tre idéhistoriske tråder holder fortellingen sammen: For det første eneveldets vektlegging av rollespill – og dermed lystgården som en mer eller mindre teatralsk scene for borgerskapets sosiale ambisjoner; for det andre opplysningstidens arbeid for fremskrittet og den frie tanke, gjerne slik den utfoldet seg rundt kaffebordet i lysthuset; og for det tredje byborgerens romantiske forestilling om det enkle og naturlige liv på landet, med naturalhusholdning og naturgitt likhet mellom mennesker – drømmen om å vende tilbake til naturen, Rousseaus slagord.

Se også...