Hverdagshest og høytidshest

Fast utstilling i Villandstallen

I 5000 år har hesten vært en del av menneskenes hverdag, og i 5000 har den også vært en del av deres høytidsfeiringer. Verden over har hesten trukket plogen på åkeren og tømmerstokken i skogen; og verden over har den også trukket vognen med brudekisten og sleden med den døde.

Hesten har vært en hestekraft, og en hestekraft er uvurderlig for enhver bonde; men i mange kulturer har hesten også hjulpet solen over himmelen, og overalt er den blitt tillagt magiske evner til å sikre og øke fruktbarheten til både mennesker, dyr og planter.

Villandstallen på Hallingtunet er en tradisjonell kombinasjon av stall og låve med sval i andre etasje. Den ble oppført i Hol i 1720. 200 år senere ble bygningen tatt ned og gjenreist på Marienlyst, der den står i dag. I år feirer vi bygningens 300-årsjubileum med en fast utstilling om bondens hest. Utstillingen viser hesten i dens to funksjoner: I første etasje som arbeidshest, i andre etasjer som høytidshest.

Kurator: Mikkel B. Tin

Sommeråpent
Fra 22. juni til 18. august
Mandag til søndag fra kl. 11.00 - 15.00