Hallingtunet

Hjem / Museet / Arenaer / Lokasjoner / Marienlyst / Hallingtunet

Hallingtunet på Marienlyst er et bygdetun bestående av en stue fra Ål, et stabbur fra Ål, en stall fra Villand, en loftstue fra Rue i Hol og en badstue fra Hol. Alle laftebygningene er fra 1700-1800-tallet og tilflyttet museet. Bygdetunet ble etablert som et friluftsmuseum på Marienlyst på 1920-tallet og er nå delvis gjenåpnet for publikum.

Med et stort tuntre, frukttrær og omkransende hekker og alleer, fremstår Hallingtunet som en hyggelig oase på Marienlyst, midt i byen.

Friluftsmuseum gjenåpnet med nytt liv – 100 år etter etablering på Marienlyst.

Museet har i en årrekke satset på å styrke tilbudet på Marienlyst. Vi ønsker å skape nytt liv på Hallingtunet for at flere skal kunne oppleve et velbevart friluftsmuseum og kulturarven knyttet til dette. Hallingtunet er bestående av fem laftede bygninger som var museets første friluftsmuseum og ble etablert allerede på 1920-tallet, like etter at Drammens Museum hadde flyttet virksomheten inn på Marienlyst gård 1910-11.  

Gjennom de siste årene er bygninger satt i stand. Vi har forsket på symbolbruk i folkekunsten i heldekorerte stuer og på bruksgjenstander. Vi har forsket om hesten og dens sammensatte funksjon i bondesamfunnet både som nyttedyr og som sjeledyr. Vi har etablert blomstereng og slåtteeng. Vi ønsker å skape et hyggelig og givende sted å være.

Hallingtunet er tilgjengelig for publikum med åpne stuer og faste utstillinger som formidler det gamle jordbrukssamfunnet i tillegg til nye formidlingsprogram for voksne om jordbrukssamfunnets byggeskikk, byggenes ulike funksjoner på gården, bygdenes dekormaleri, arbeidsoppgaver på gården og gjenstander som ble brukt til daglig og til stas i livet på gården.

Vi ønsker alle velkommen.


Utstillinger på Hallingtunet

HVERDAGSHEST OG HØYTIDSHEST

I 5000 år har hesten vært en del av menneskenes hverdag, og i 5000 har den også vært en del av deres høytidsfeiringer.

SYKLISK TID PÅ RUELOFTET PÅ HALLINGTUNET

Loftstuen på Drammens Museum stod en gang på gården Rue i Hol i Hallingdal. På loftet har vi laget en liten utstilling om den sykliske tid.

Åpningstider:
Sommeråpent
Fra 22. juni til 18. august
Mandag til søndag fra kl. 11.00 - 15.00

Info:
Åpne stuer:

Torpostua og stue i Ruelofte (innsyn gjennom døråpningen).
Utstilling i 2. etg Rueloftet: Årets og livets syklus i det gamle bondesamfunnet.

Utstilling i Villandstallen: Hverdagshest og høytidshest.

Se også...

Ingen å vise akkurat nå...