Urtegruppaweb

Urtebed på Hallingtunet

Våren 2020 fikk vi til et samarbeid med Jasmin kvinnenettverk, ressurssenter for kvinner som ønsket en meningsfull aktivitet en gang i uken. Ideen om et eget urtebed som de kunne planlegge og stelle i fellesskap var et sterkt ønske fra kvinnene og det klarte vi å få på plass i juni 2020.

På Hallingtunet møtes de i rolige og vakre omgivelser der praten og latteren sitter løst. Kvinnene kommer fra alle verdens hjørner, de møtes i parken, utveksler nyttige erfaringer og snakker norsk sammen. Et naturlig tema for gruppen er selvfølgelig urter og planters navn, samt matretter og tradisjoner fra de ulike hjemlandene. Drammens Museums kontaktperson i denne gruppen er Jadwiga Ihlen som jobber som tospråklige museumsvert hos oss. Jadwiga presiserer at tilbakemeldingene har bare vært positive fra kvinnene. De har følt seg positivt mottatt av museet og at prosjektet gir en følelse av inkludering og viktighet i det de driver med.

Se også...