.

Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år

Utstillingen er produsert av Agder og Telemark og Tunsberg bispedømme, og den er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017. Tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid.

Sola Gratia er latinsk og betyr "Nåden alene". Utstillingen viser et utvalg inventar fra lutherske kirker; prekestoler, altertavler, døpefonter, portretter, malerier og kirketekstiler. Sola Gratia er en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning. Utstillingens kurator er kunsthistoriker Ingvild Pharo.