Drammens Museum, Marienlyst

Hjem / Museet / Arenaer / Lokasjoner / Marienlyst / Drammens Museum, Marienlyst

Drammens Museum er en helt konsolidert museumsenhet, der kunst og kulturhistorie er fullt integrert.

Hovedaktiviteten foregår på Marienlyst, sentralt plassert på Strømsø i nær kontakt med videregående skole, turnhall, innendørs bad og friluftsbad, flotte idrettsanlegg for friidrett, fotball og bandy, og den nye Marienlyst ungdomsskole.

Museet ligger i en park og omfatter et lite bygdetun med prydeng og slåtteeng, en lystgård fra slutten av 1700-tallet med historisk hageanlegg, en stor museumsbygning fra 1930 med nyklassisistisk park og Lychepaviljongen fra 1990. I 2013 åpnet museet en japansk have som ligger i et hjørne av museumsanlegget. Byutviklingen av Drammen har fokus på Strømsø og vi ser vårt anlegg som en del i den positive byutviklingen i byen.

Museumsbygningen fra 1930 huser Nøstetangenrommet med 1700-talls glass, sølv, fajanse og tinn, samt en rekke gallerier med faste utstillinger med høydepunkter av museets samling av kunstindustri, design og kunsthåndverk, bygdenes tradisjons- kunst og kirkekunst – samlinger som strekker seg fra 1600- til 1900-tallet.

I tillegg huser bygningen en resepsjon og et formidlingsrom til pedagogisk aktivitet, faglige arrangementer og andre program, et galleri for små spesialutstillinger, to etasjer med spesialmagasiner for gjenstander, samt en kontoretasje.

Lychepaviljongen fra 1990 har flere saler med fast utstilling av museets kunst- og designsamling, to saler for skiftende utstillinger, en underetasje med magasiner og tekniske rom, samt et åpent areal inne og ute med publikumsfasiliteter, kafé og museumsbutikk.

Lystgården Marienlyst på Strømsø i Drammen ble utviklet midt på 1700-tallet gjennom oppkjøp av byløkker, og etter dreneringsarbeider ble gården til en stor herskapelig bebygget landbrukseiendom. Marienlyst Stadion og Drammens Badet ligger på gårdens jorder. Marienlyst ble først kalt «Weyersfryd» etter eieren krigsråd og krigskommisar Hans Thomas Weyer og deretter «Tøndersfryd», etter den nye eieren justisråd Hans Henrik Tønder. Begge disse eiere var bosatte på Strømsø og de eide også Danvik-gårdene. Gården fikk navnet «Marienlyst» da kjøpmann og skipsreder Hans Malling kjøpte gården i 1809 etter avdøde Tønder og kalte den opp etter sin hustru Elisabeth Marie Tidemand.

Bygninger, hage og museum

En lystgård eller landvilla, villa suburbana, var et sted for uformell selskapelighet. Landbruket forsynte byhusholdningen med landbruksvarer, og ga høy og beite for husdyrene.

I de vanskelige tidene etter 1814 gikk det gradvis ut med rikdommen og påkostet selskapelighet. Fra 1843 var eieren gartner Jørgen Knudsen som drev et stort havebruk på «Enga», som gården ble kalt på folkemunne. I 1873 ble Marienlyst solgt til tekstilfabrikant Jørgen Fuglesang. Jordeveien ble gradvis avdelt og utparselert til ridebane og idrettspark. Familien Fuglesang solgte gården til Drammen kommune, som overlot den til Drammens Museum i 1911. Her åpnet museet sine første samlinger til byjubileet samme år.

Marienlyst er bebygget med fire hvitmalte og panelte fløyer som ligger regelmessig omkring et firkantet gårdsrom. Østre hovedbygning i to etasjer er antagelig oppført omkring 1770. I denne bygningens storstue ble det på 50-tallet avdekket veggtapeter fra 1770-årene. Disse er tilskrevet av Diderik von Dram. Nordre bygning i en etasje er bygget som ny hovedfløy i krigsråd Weyers tid, rundt 1780. Bryggerhus- og låvefløyen tvers over tunet er bygget svært lik nordfløyen for å danne symmetri. Husets vestre ende var låve. Også denne bygningen fikk sortglaserte takstein og ble meget kostbart. Den lave tverrfløyen mot vest er bygd i Weyers tid, og ble ombygd i 1911 da anlegget ble museum. Portrommet i denne fløyen ble laget i 1930 for å skape forbindelse til den nye museumsbygningen. Marienlyst er bygget som et klassisistisk lystgårdsanlegg med symmetriske bygninger og hage med lysthus. De to portene er i utpreget klassisisme og er sannsynligvis tegnet av Gulskogens arkitekt, Christian Staalberg. Interiørdetaljene er i louis-seize-stil.

Anlegget ble «restaurert» til museum av arkitekt Christian Fredrik Arbo i 1911. Han tegnet takarkene (senere fjernet), deler av portene og gjerdene, og den nye museumsparken i stram nyklassisistisk stil, som ble anlagt etter at museets hovedbygning ble oppført i 1928.

Etter å ha fungert som visningslokale for museets samlinger 1911-1928 og deretter som lystgårdsmuseum og magasin i mange år, gjennomgår Marienlyst nå en restaureringsprosess. Museet skal revitalisere og aktualisere anlegget, ikke minst ved å inkludere publikum underveis.

Hallingtunet Museumsparkens søndre del rommer noen gamle tilflyttede tømmerhus fra Hallingdal som utgjorde museets første ansats til et friluftsmuseum. En stue fra Torpo i Ål deltok på Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914, og etter utstillingen fikk museet beholde huset. I 1917 kjøpte museet et stabbur fra Tune i Ål (1710) og satte det opp året etter. Deretter fulgte stallen fra Villand, loftstua fra Rue og en badstu fra Rud (Hol) (alle fra omkring 1770).

Ettersom området var ubebygget ble det lagt planer lagt for å bygge ut et «friluftsmuseum» for Buskerud, etter modell av tunene på Norsk Folkemuseum. Planene om tun med gamle hus fra hele Buskerud ble imidlertid realisert først da museet i 1947 fikk tildelt av kommunen et 530 mål stort skogsområde tilhørende Kobbervik gård innover mot Norbykollen. Her ble mange hus gjensreist før prosjektet ble oppgitt og nytt friluftsmuseet planlagt på Bragernesåsen. «Hallingtunet» på Marienlyst gjenstår som et minne om da tanken på å flytte slike hus til byen var ny. De har ligget der i snart 100 år.

Kiærpaviljongen

I 1965 ble det flyttet og gjenreist en stor paviljong som hadde ligget ovenfør familien Kiærs gård ved Havnegaten på Tangen. Paviljongen har fire joniske søyler og en altan for utsikt utover fjorden. Eldre foto viser en malt påskrift «1820» (mens det på bygningstegningen står 1807). Muligens har Gulskogens arkitekt Christian Staalberg vært arkitekten. Huset blir nå ferdig istandsatt utvendig og innvendig etter en privat gave.

Åpningstider:
Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00

Info:
Utstillingene i Museumsbygningen, Lychepaviljongen og kafeen følger museets åpningstider.

Priser:
Voksne kr 120,–
Studenter, honnør kr 60,–
Grupper over 15 personer (pr. pers) kr 60,-
Omvisning, etter bestilling (pr. 25 pers) kr 1250,–
Barn under 18 år gratis

Mer på Marienlyst

hallingtunet-drammens-museum-1600x1067

Hallingtunet

Den japanske haven / Drammens Museum

Den japanske haven

Se også...