Sjøboden – Drammenselva sett gjennom en sjøbu

Sjøboden åpner i helgene fra 1. august til 27. september og daglig i Kulturminneuken 5. – 13. september

I en av Drammens få gjenværende sjøboder, som ble flyttet fra Rundtom i Drammen til elvebredden ved Gulskogen gård på 1960-tallet, huser museet en unik lokalhistorisk utstilling om Drammenselva og dens betydning for byens næringsliv, ferdsel og kulturhistorie. Sjøbodens to etasjer som rommer utstillingen «Drammenselva – sett gjennom en sjøbu», viser temaer som tømmerfløting, tømmermåling, organisering av tømmerlivet, skipstømmermannsverktøy, lensebinding, industrien langs elva med sagbruk, papirfabrikker og teglverk, nedsetterbåter, sjøbuene i Drammen, fisketradisjoner og kommunikasjonen på og over elva. Utstillingen består både av gjenstander, fotografier og beskrivende tekster for de forskjellige temaene, og publikum kan selv gå rundt å lære mer om byens historie. Vi ønsker at både nye og gamle drammensere skal få oppleve denne utstillingen og holder den åpen hver helg i sommer. Det er i tillegg fullt mulig for grupper å bestille et besøk når som helst mellom slutten av mai og midten av september.