Nikolai Astrup – Tilhørighet og identitet

Tilhørighet og identitet

Torsdag 10. mars kl. 11.00 i Lychepaviljongen ved Drammens Museum

 I 2005 er det 100 år siden Nikolai Astrup hadde sin berømte
debututstilling på Blomqvist i Kristiania. Drammens Museum har gått sammen med Haugar Vestfold Kunstmuseum og Bergen Kunstmuseum om å markere denne begivenheten i norsk kunsthistorie med en stor utstilling bestående av ca. 90 av hans mest kjente arbeider. Fra fredag den 11. mars er utstillingen åpen for publikum.

Utstillingen inngår i det offisielle programmet til Hundreårsmarkeringen
Norge 2005 og utgjør opptakten til årets jubileumsmarkering av unionsoppløsningen med Sverige i 1905.


Utstillingen er også støttet av Norsk Kulturråd. Etter å ha vært vist på Haugar og i Drammen vil utstillingen vandre videre til 8 andre norske kunstmuseer over en periode på nærmere to år.

Helt siden debuten har Nikolai Astrup vært en av våre mest anerkjente og
populære kunstnere. Hans malerier og grafikk viser i et direkte og saftig
formsprog en mektig vestlandsnatur full av hverdagsidyll og naturmystikk.
Fortsatt står hans hjemstavnskunst som et bilde på manges følelse av tilhørighet til noe typisk og særpreget norsk. Det slående er at både hans innhold og form i stor grad var inspirert av de internasjonale kunststrømninger som han hadde studert under sine opphold på kontinentet og i England. Dette ses både i den tydelige inspirasjonen fra jugendkunstens buktende linjeføring og av elegansen i den dekorative forenkling i de japanske farvetresnitt som var så populære i Europa på slutten av 1800-tallet. Astrups kunst viser også klare likheter med
nyromantikkens stemningslandskap, mens hans regionalisme er en del av en bred internasjonal bevegelse, der kunstnere søkte til et enkelt og tradisjonelt liv på landet for å motvirke fremmedgjøringen og stresset fra industrisamfunnets raskt voksende storbyer. Utstillingen er inndelt etter begrepene, Stedet, Det nasjonale og Det internasjonale.

Det store bokverket som publiseres samtidig med denne utstillingen setter
Nikolai Astrup inn i et nytt og dagsaktuelt perspektiv. De åtte forfatterne, som dekker et bredt spekter innenfor norsk kunst- og  kulturhistorie, spør blandt annet hvor norsk hans kunst egentlig var og om de nasjonale forestillingene vi bærer med oss har den samme betydning og verdi i dagens flerkulturelle samfunn?


Drammens Museums sjefskonservator Einar Sørensen og direktør Åsmund Thorkildsen er begge medforfattere til boken.

Utstillingen er kuratert av Haugars førstekonservator Einar Wexelsen i
samarbeid med Astrup-eksperten Øystein Loge. Sammen med professor Gunnar Danbolt har de også redigert bokverket.     

Utstillingen slik den vises i Drammen, er montert av Åsmund Thorkildsen

Da utstillingen ble vist i Tønsberg kom det over 12 000 besøkende. Denne
utstillingen kommer til å være samtaleemne overalt hvor den vises, så i tiden frem mot 1. mai har drammenserne og folk fra nærområdene og i Oslo-regionen sjansen til å se den hos oss!

Velkommen!  

Med vennlig hilsen

Åsmund Thorkildsen

Museumsdirektør

Sommeråpent:
Mandag til søndag kl. 11.00 - 15.00