Drammen Kunstforenings utstilling 2024

I samarbeid med Drammens Museum arrangerer Drammen Kunstforening en årlig utstilling. I 2024 har DKF lagt opp til to ulike utstillinger der de har invitert kunstnerne Berit Myrvold og Sigrid Øyrehagen til hovedutstillingen i Lychepaviljongen, samt invitert Eiker Arkiv til å lage en utstilling om historiske trykketeknikker som vises i Museumsbygningen.

Utstillingen i Lychepaviljongen vil vise malerier av Berit Myrvold og collager av Sigrid Øyrehagen.

Myrvolds malerier gir en opplevelse av koloristisk rikdom og kompleksitet, der hun gjengir natur og ulike landskapsrom gjennom både spontane malingsstrøk og gjennomarbeidete komposisjoner.

Øyrehagen lager egne grafiske trykk som hun deretter destruerer og setter sammen til større grafiske collager. I collagene skaper hun motiv som veksler mellom landskap, mennesker og ulike interiør.