Undring og mimring

Hjem / Museet / Inkluderende Museum / Undring og mimring

Gratis formidling for personer med demens.

Vi ønsker å tilby personer med demens i mild til moderat fase en dialogbasert formidling, der målet er å vekke undring, nysgjerrighet og erindring. Det handler om å bli utfordret og stimulert til å oppdage nye ting, samtidig som gjenstandene og kunsten kan gjenkalle gamle minner.

Vi er opptatt av at deltakerne skal føle seg trygge, og samtidig skape rom for tilbakemeldinger og en åpen dialog.

Dere kan velge mellom disse formidlingene:

Aktuell utstilling: Vi tilbyr tilpasset formidling i våre aktuelle utstillinger i Lychepaviljongen. Vi har ca 4 utstillinger i løpet av et år.

Hallingtunet: I sommerhalvåret tilbyr vi tilpasset formidling på Hallingtunet.

Varighet: Ca 45 minutter

Det er mulighet til å spise før eller etter formidlingen i cafeen. Bestilles i forkant av besøket.

Kontaktperson: