Kulturytring23

Kulturpolitisk paneldebatt under Kulturytring

En kulturpolitisk paneldebatt med sentrale personer fra Stortingets familie- og kulturkomite, museumssektoren og fylkeskommunene. Tema til debatt er hvordan musene skal innfri sitt samfunnsoppdrag med å sikre og bevare kulturhistoriske bygninger. Hvem har ansvaret for bygningsarven på museene? Hvordan vil kulturpolitikere arbeide for å realisere satsingen på bygningsvern i Museumsmeldingen og å jobbe frem egnede ordninger til vedlikehold av bygg på museene, og hvilken rolle vil fylkeskommunen ta i dette arbeidet?

Paneldebatt under Kulturytring 2023 med:

– Stortingsrepresentantene Åslaug Sem Jacobsen (SP) og Tage Pettersen (H) fra Familie- og kulturkomiteen

-Anders Wengen – Venstrepolitiker, kommunestyret i Drammen.

– Christian Hinze-Holm – Avdelingsdirektør for kulturarv i Viken Fylkeskommune

– Hulda Brastad Bernhardt – Direktør på Museene i Akershus

Paneldebatten ledes av journalist Kim Holtan.

Arrangementet er et samarbeid mellom Norges museumsforbund, Drammens Museum og Buskerudmuseet.


Plassering: Bærekraftscenen ved Union Scener
For å kjøpe billett, besøk Kulturytrings hjemmeside.