_EDS8931

Aktuell formidling av lystgården Marienlyst ved Nina E. Høye, konservator NMF og leder for Marienlystprosjektet

Relevant og aktuell formidling om by- og samfunnsutviklingen i Drammen gjennom lystgården Marienlyst

Etter å ha vært visningssted for Drammens Museums samlinger 1911-1928 og deretter herregårdsmuseum med stilhistoriske utstillinger og magasin for samlingene, skal lystgården Marienlyst gjennom en restaurerings- og revitaliseringsprosess. Dette gjelder både bygningene og interiørene. Vi skal også tenke nytt rundt hvordan vi kan aktualisere formidlingen for å gjøre Marienlyst relevant for publikum.

Foredragsholder: NMF konservator og leder for Marienlystprosjektet: Nina E. Høye.

Sted: Museets hovedbygning, Konnerudgata 7. 3045 Drammen