_EEW2391mindre

Foredrag ved Nina E. Høye, konservator NMF og leder for Marienlyst-prosjektet

Relevant og aktuell formidling om by og samfunnsutviklingen i Drammen gjennom Marienlyst-prosjektet. Revitalisering, forankring og inkludering.

Etter å ha vært visningssted for Drammens Museums samlinger 1911-1928 og deretter herregårdsmuseum med stilhistoriske utstillinger og magasin for samlingene, skal lystgården Marienlyst gjennom en restaurerings- og revitaliseringsprosess. Dette gjelder både bygningene og interiørene. Vi skal også tenke nytt rundt hvordan vi kan aktualisere formidlingen for å gjøre Marienlyst relevant for publikum.

Foredragsholder: NMF konservator og leder for Marienlystprosjektet: Nina E. Høye.

Sted: Museets hovedbygning, Konnerudgata 7. 3045 Drammen