j. h.

Havevandring i den historiske haven ved museumsgartner på Norsk Folkemuseum, Jan Høvo

I forbindelse med hagedagen holder museumsgartner ved Norsk Folkemuseum Jan Høvo to hagevandringer i den historiske hagen på Marienlyst.

I hagevandringene kommer Jan Høvo til å fortelle om hageanleggets historie fra det opprinnelige løkkeanlegget som blir til en lystgård i siste del av 1700-tallet, til hagens uttrykk og rolle i gartner Knudsens tid på 1800-tallet. Han vil snakke om plantene i anlegget og deres historie, samt hvordan vi jobber med hagehistorikk i dag. Utviklingen der hagearkeologi og bruk av georadar er blitt stadig mer nyttig som metode. Jan Høvo skal også fortelle litt om hvordan man skjøttet hagene opp gjennom tidene. Hvilke redskap benyttet man, og hva fantes av kunnskap om blant annet dyrkning, gjødsel og skadedyr?

  • 12.00-12.40  Havevandring i den historiske haven ved Jan Høvo
  • 13.00-13.40  Havevandring i den historiske haven ved Jan Høvo