From log to city

Home / Learning / DKS / From log to city

The timber trade's importance for the development of the city of Drammen

«Fra tømmerstokk til by» er et ferdig undervisningsopplegg fra Drammens Museum, til bruk i klasserommet. Det føyer seg inn i rekken av digitale undervisnings-opplegg som Drammens Museum tilbyr skolene og som vi har kalt «På nett med kunsten». Drammens museum har som mål å vekke barn og unges interesse og nysgjerrighet for kunst og kulturhistorie. Med «Fra tømmerstokk til by». kommer vi til skolen digitalt og målet er å skape gode kunst- og historieopplevelser også i klasserommet.

Temaet for dette opplegget er historien om hvor viktig handel med tømmer har vært for dannelsen av Drammen og omegn.  Elevene får her arbeide interaktivt og bli inspirert til egen aktivitet gjennom å se tre filmer, konkurrere i en quiz og lage et vannhjul. På den måten håper vi å treffe målgruppen og å være et viktig supplement i skolen med forankring i læreplanen.

Contact person

Hilde Julsrud

tlf: 48 95 75 48
hsj@drammens.museum.no

  • What: Digital teaching program
  • For whom: 7th grade in Drammen and others
  • Varighet: ca 90 minutter (Film 27 min. + quiz 20 min. + kreativt verksted 45 min)
  • Implementation: In the classroom and possibly outdoors.
  • Subject affiliation: Social studies and possibly arts and crafts, use of digital tools.

From Tømmerstok to city can be used freely by all schools in all municipalities throughout the country. The teaching program is suitable for 5th - 7th grades, junior high school can benefit from the offer, as part of social studies and possibly arts and crafts.

Drammen municipality has included the scheme in The cultural school bag for the 7th grade, so the program is compulsory for this grade. This program is a nice review of the period leading up to the industrial revolution, which is the era covered by the programs for the 8th stage at the Berger Museum: "Textile industry before and now" and at Solberg Spinderi: "On the spinning wheel".

Social Studies:

The goal is for the students to be able to explore how people in the past subsisted, and conversation about how central changes in the basis of life and technology have affected and are affecting demography, living conditions and settlement patterns.

Arts and crafts:

The goal is for students to be able to:

-use hand tools and jointing techniques in wood, in an environmentally conscious and safe way.
-investigate how traditional crafts make use of the properties of natural materials, and use experience to make simple objects of use.

 

 

LÆRERVEILEDNING

Maria Ianke and Hilde Julsrud