Fra tømmerstokk til by

Hjem / Læring / DKS / Drammen / Fra tømmerstokk til by

Trelasthandelens betydning for utviklingen av Drammen by

«Fra tømmerstokk til by» er et ferdig undervisningsopplegg fra Drammens Museum, til bruk i klasserommet. Det føyer seg inn i rekken av digitale undervisnings-opplegg som Drammens Museum tilbyr skolene og som vi har kalt «På nett med kunsten». Drammens museum har som mål å vekke barn og unges interesse og nysgjerrighet for kunst og kulturhistorie. Med «Fra tømmerstokk til by» kommer vi til skolen digitalt og målet er å skape gode kunst- og historieopplevelser også i klasserommet.

Temaet for dette opplegget er historien om hvor viktig handel med tømmer har vært for dannelsen av Drammen og omegn.  Elevene får her arbeide interaktivt og bli inspirert til egen aktivitet gjennom å se tre filmer, konkurrere i en quiz og lage et vannhjul. På den måten håper vi å treffe målgruppen og å være et viktig supplement i skolen med forankring i læreplanen.

 

  • Hva: Digitalt undervisningsopplegg
  • For hvem: 7. trinn i Drammen og andre
  • Varighet: 2-3 skoletimer (Film 27 min. + quiz 20 min. + praktisk oppgave)
  • Gjennomføring: I klasserommet og eventuelt utendørs.
  • Fagtilknytning: Samfunnsfag og evt kunst- og håndverk, bruk av digitalt verktøy.

Fra Tømmerstokk til by kan brukes fritt av alle skoler i alle kommuner i hele landet. Undervisningopplegget passer for 5. – 7. trinn, ungdomstrinnet kan ha nytte av tilbudet, som del av samfunnsfag og evt kunst- og håndverksfaget.

Drammen kommune har tatt opplegget inn i Den kulturelle skolesekken for 7. trinn, dermed er programmet obligatorisk for dette trinnet. Dette opplegget er en fin gjennomgang av perioden frem mot den industrielle revolusjon, som er den tidsepoken DKS programmene for 8. trinn på Berger Museum: «Tekstilindustri før og nå» og på Solberg Spinderi: «På spinderiet» tar for seg.

Samfunnsfag:

Målet er at elevene skal kunne utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre.

Kunst og håndverk:

Målet er at elevene skal kunne:
-bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, på en miljøbevisst og trygg måte og kunne undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper.
-bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander.

 

Det er veldig fint hvis dere kommer med tilbakemelding på hvordan dette undervisningsopplegget har fungert hos dere til: hsj@drammens.museum.no

 

 

«Fra tømmerstokk til by»

DEL 1 (27 min)

Se 3 filmer som ligger klar på museets YouTube kanal. Her er det bare å klikke seg inn.

Link: Film 1 «Mitt skip er lastet med» handler om hvordan handelen med tømmeret begynte og livet på og rundt Drammenselven blomstret opp.

Link: Film 2 «Vårens farligste eventyr» handler om hvordan trelasthandelen og tømmerfløtingen skjøt fart etter at man fikk oppgangssagen.

Link: Film 3 «Med sølvskje i munnen» forteller hvordan den privilegerte klassen slo seg opp ikke minst på grunn av tømmerhandelen.

DEL 2 (20 min)

Quiz : I andre del aktiviseres elevene, gjennom en quiz til filmene. Elevene kan deles i grupper og svarer på denne interaktive quizen: https://forms.office.com/e/4NtsNdF77p  Tilslutt får de oversikt over hvor mange svar de har klart. Da kan de prøve på nytt:)

DEL 3

Praktisk oppgave: Lag et vannhjul.

For mer informasjon kan du lese lærerveiledningen her:  LÆRERVEILEDNING

 

Hilde Julsrud

tlf: 48 95 75 48
hsj@drammens.museum.no