Fra tømmerstokk til by

Hjem / Læring / DKS / Fra tømmerstokk til by

Trelasthandelens betydning for utviklingen av Drammen by

Kontaktperson

: 48 95 75 4
@drammens.museum.no

  • Hva: Digitalt undervisningsopplegg
  • For hvem: 7. trinn i Drammen og andre
  • Varighet: 90 minutter (Film 27 min. + quiz 20 min. + kreativt verksted 45 min.?)
  • Gjennomføring: I klasserommet og eventuelt utendørs.
  • Fagtilknytning: Samfunnsfag og evt kunst- og håndverk, bruk av digitalt verktøy.

Fra Tømmerstokk til by kan brukes fritt av alle skoler i alle kommuner i hele landet. Undervisningopplegget passer for 5. – 7. trinn, ungdomstrinnet kan ha nytte av tilbudet, som del av samfunnsfag og evt kunst- og håndverksfaget.

Drammen kommune har tatt opplegget inn i Den kulturelle skolesekken for 7. trinn, dermed er programmet obligatorisk for dette trinnet. Dette opplegget er en fin gjennomgang av perioden frem mot den industrielle revolusjon, som er den tidsepoken programmene for 8. trinn på Berger Museum: «Tekstilindustri før og nå» og på Solberg Spinderi: «På spinderiet» tar for seg.

Samfunnsfag:

Målet er at elevene skal kunne utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre.

Kunst og håndverk:

Målet er at elevene skal kunne:

-bruke håndverktøy og sammeføyningsteknikker i tre, på en miljøbevisst og trygg måte.
-undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander.

 

 

https://drammens.museum.no/wp-content/uploads/2022/08/LAERERVEILEDNING.pptx

Maria Ianke og Hilde Julsrud