Stretching the Mind

4. februar 2021

I utstillingen inviteres betrakteren inn i en figurativ verden der forventninger om hva man ser og grensen mellom virkelighet og fantasi forskyves.