Stretching the Mind

I utstillingen inviteres betrakteren inn i en figurativ verden der forventninger om hva man ser og grensen mellom virkelighet og fantasi forskyves.

Drammen Kunstforening lar de anerkjente kunstnerne Kjell Erik Killi Olsen, Vanna Bowles, Signe Marie Andersen, Jonas Liveröd, Fredrik Raddum og Christer Karlstad fabulere fritt under tittelen STRETCHING THE MIND. Vi presenteres for et surrealistisk univers med metaforer og allegorier. En forførerisk dragning mot det gåtefulle som vil si oss noe, oppleves gjennom ulike uttrykk og teknikker.

Tips om tegn

Stretching the Mind er en temautstilling som har fått tittel etter Vanna Bowles tredimensjonale tegning med samme navn.

Hovedanliggendet med utstillingen er å utforske hva det vil si å være menneske i vår tid.


Kunstnerne har brukt andre innfallsvinkler enn de vi vanligvis møter i media, eller i logikkens og statistikkenes verden. Kunstnerne viser oss vante strukturer og forestillinger, men som ved nærmere ettersyn og refleksjon og ved bruk av fantasi viser seg også å romme andre dimensjoner. I et spirituelt landskap møter vi metaforer og allegorier som på en forførerisk og gåtefull måte pirrer nysgjerrighet og fantasi.

Drammen Kunstforening har invitert de anerkjente kunstnerne Kjell Erik Killi Olsen, Vanna Bowles, Signe Marie Andersen, Fredrik Raddum, Jonas Liveröd og Christer Karlstad til å fabulere fritt over det gitte tema. Betrakteren inviteres inn i en figurativ verden med flerdimensjonale billedelementer, der forventninger om hva man ser og grensen mellom virkelighet og fantasi forskyves.

Seks betydelige samtidskunstnere har, ut fra sitt ståsted og ved hjelp av ulike teknikker, utforsket eksistensielle spørsmål som angår oss som menneske og samfunn. Stilen er realistisk og overdreven på samme tid. Utstillingen preges av en surrealistisk og illusjonistisk realisme. Noen av de utstilte verkene er i slekt med magiske forestillinger og mystisk uhygge. De skjerper vår bevissthet og er debattskapende.

Vanna Bowles utfordrer oss med tredimensjonale tegninger. I hennes arbeider trer den todimensjonale tegningen bokstavelig talt ut av rammen. Dette får kunsthistoriker Mari F. Sundet til å stille spørsmål om kunstens mening alltid er å finne innenfor rammen av kunstverket selv.

Kjell Erik Killi Olsen er en betydelig samtidskunstner med hele verden som nedslagsfelt. Han har hele tiden vært opptatt av å bryte med det etablerte, sprenge seg fri fra en begrensende tradisjon, men samtidig er han også opptatt av å fremheve historien som en forutsetning for å forstå samtiden. Drammen Kunstforening viser både maleri og skulptur av Kjell Erik Killi Olsen. Hans skulptur ”Bak himmelen” kan forstås som et monumentalt visuelt uttrykk for vår tids lidelse slik den kommer til uttrykk i menneskelige handlinger som krig eller naturskapte endringer og hungersnød.

I Signe Marie Andersens fotografier er de valgte arbeidene uttrykk for fotografens subjektive utvelgelse, hvordan hun forholder seg til et gitt tema. Tidligere skulle fotografiet skildre verden, nå kan det være eksistensielle erfaringer av kunstnerens opplevelse av hvordan verden er.

Jonas Liveröd beskriver arkitektur som menneskeskapt maktstruktur i verket ”Sorrows from the Superstructure”. Arkitekturen kollapser på dramatisk vis. Kan det sette oss på tanken om bankkrise og/eller maktregimers ”rise and fall”?  En alternativ kommentar vises i tegningen ”Natural Disorder”, der mennesket sitter i omgivelser preget av kaos og anarki helt uten synlig struktur.

Fredrik Raddum har ofte en humoristisk tilnærming med sine tegneserieaktige figurer, fremstilt i polyester og malt i sterke farger. Mon tro om ikke installasjonen ”Paper Bag Boy” er prototypen på personer som av en eller annen grunn befinner seg utenfor kollektiv atferd i et samfunn som er preget av et overstadig konsum?

Drammens-baserte  Christer Karlstad har nylig utstilt i New York og kan glede seg over  både oppmerksomhet og anerkjennelse. Ofte bruker han venner og kjente som modell i sine malerier. Motivene har en realistisk utforming. Men det er noe mer enn det. Det ligger noe under. Det hviler et mystisk, absurd og surrealistisk skjær over situasjonene vi er vitne til. Bildene inviterer til fabulering og undring.

Selv om det i det foregående er gitt noen ”knagger” til å forstå utstillingen på, må det understrekes at det ikke handler om ensidig å spore meningen kunstnerne har lagt i arbeidene. Det er heller en oppfordring til å skape sitt eget møte mellom verket og betrakteren, der hvor meningen i siste instans dannes.

Til utstillingen er det produsert en utdypende katalog, der kunsthistoriker Mari F. Sundet belyser de enkelte utstillernes kunstnerskap med betraktninger om menneskets forhold til kultur versus natur. Utstillingen er kuratert av Drammen Kunstforenings styre og produsert i samarbeid med Drammens Museum.

Velkommen til en spennende utstilling. La deg bevege av det du ser.

Rita Winness

Drammens Kunstforening