Ut i det fri!

Hjem / Læring / DKS / Ut i det fri!

Drammens Museum tilbyr lærere gratis lærerseminar om det digitale skoleopplegget «Ut i det fri!».

Lærerseminar utsettes høst 2022 pga oppgradering av Drammens Museum sine nettsider.

På dette seminaret viser vi hvordan opplegget kan gjennomføres på skolen. Vi starter med å se de originale maleriene til Hans Heyerdahl i Det Faste Galleri. Deretter ser vi filmene sammen og løser quizen. Alle kan delta uavhengig trinn og kommune! Drammen kommune har dette opplegget inne i årets DKS-tilbud for 6. trinn. 

Barneskole,  Ungdomsskole,  5. trinn, 6. trinn, 7. trinn Kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Røyken

Kontaktperson

Maria Ianke: 48 95 75 43
mi@drammens.museum.no

  • Hva: Digitalt undervisningsopplegg
  • For hvem: 6. trinn Drammen, Lier, Hurum (egnet for 4. – 7. trinn)
  • Varighet: Film 25 min + online quiz 20 min + kreativt verksted 45 min
  • Gjennomføring: I klasserommet og ute
  • Fagtilknytning: Kunst- og håndverk, bruk av digitalt verktøy.

Ut i det fri kan brukes fritt av alle skoler i alle kommuner i hele landet. Undervisningopplegget passer for 5. – 7. trinn, men også ungdomstrinnet kan ha nytte av tilbudet, enten som del av kunst- og håndverksfaget eller mer datateknisk om det å lage film.

Drammen kommune har tatt det inn i Den kulturelle skolesekken for 6. trinn og dermed er programmet obligatorisk.

«Ut i det fri!»er et pilotprosjekt. Det er et ferdig utarbeidet undervisningsopplegg produsert av Drammens Museum og rettet mot elever i 5. – 7. trinn. Det er det første i rekken av digitale undervisningopplegg som Drammens Museum tilbyr skolene og som vi har kalt «På nett med kunsten». Drammens Museum har som mål å vekke barn og unges interesse og nysgjerrighet ovenfor kunst og kulturhistorie. Med «Ut i det fri!» kommer vi til skolen digitalt for å skape gode kunstopplevelser også i klasserommet! Elevene skal bli kjent med en lokal kunstner gjennom en digital fremgangsmåte. Elevene skal selv jobbe interaktivt og bli inspirert til egen kreativitet. På den måten håper vi å treffe målgruppen samt være et viktig supplement i skolen med forankring i Kunnskapsløftet.

«Ut i det fri!» ligger klar på museet sin nettside. Det er bare å klikke seg inn på siden. Den er gratis å bruke for skolene og har som mål å være brukervennlig for elever og lærere. Den skal både ha et opplevelsesaspekt og et læringsaspekt. Det kreves ikke forkunnskaper hos den enkelte lærer for å bruke dette undervisningsopplegget.

«Ut i det fri!» handler om drammenskunstneren Hans Heyerdahl (1857-1913) og hans vei til å bli en anerkjent friluftsmaler med sterke impulser fra fransk friluftsmaleri og impresjonismen. Totalt varer «Ut i det fri!» 90 min. Første del er en film med 5 kapitler som til sammen varer ca. 25 min. I andre del aktiviseres elevene, gjennom en interaktiv quiz og et kreativt verksted. Lærerveiledningen viser hvordan du skal gå frem trinn for trinn.

-Drammens Museum arrangerer seminar for lærere om dette opplegget onsdag 9. september 2020. Alle som ønsker kan melde seg på! Påmeldingsfrist 2. september.-

På grunn av oppdatering av Drammens Museums sine nettsider ligger ikke det opplegget klart høst 2021.

 

«Ut i det fri» skal gjennomføres av lærer i klasserommet på skolen. Siste del, som er kreativt verksted, kan foregå ute.

Nettutstilling