Ut i det fri!

Hjem / Læring / DKS / Ut i det fri!

«Ut i det fri!» er et undervisningsopplegg produsert av Drammens Museum og er rettet mot elever i 5. – 7. trinn. Drammens Museum har som mål å vekke barn og unges interesse og nysgjerrighet ovenfor kunst og kulturhistorie. Med «Ut i det fri!» kommer vi til skolen digitalt for å skape gode kunstopplevelser også i klasserommet! Elevene skal bli kjent med kunstneren Hans Heyerdahl og hans kunstverk. Elevene skal jobbe interaktivt og bli inspirert til egen kreativitet.

Drammen barneskole, 5.-7. trinn.

 

  • Hva: Digitalt undervisningsopplegg
  • For hvem: 6. trinn i Drammen og andre
  • Varighet: 90 minutter (Film 25 min. + quiz 20 min. + kreativt verksted 45 min.)
  • Gjennomføring: I klasserommet og eventuelt utendørs.
  • Fagtilknytning: Kunst- og håndverk, bruk av digitalt verktøy.

Ut i det fri kan brukes fritt av alle skoler i alle kommuner i hele landet. Undervisningopplegget passer for 5. – 7. trinn, ungdomstrinnet kan ha nytte av tilbudet, som del av kunst- og håndverksfaget.

Drammen kommune har tatt opplegget inn i Den kulturelle skolesekken for 6. trinn, dermed er programmet obligatorisk for dette trinnet.

Lærerseminar utgår

 

«Ut i det fri!»

Totalt varer «Ut i det fri!» i 90 min.

DEL 1 (25 min)

Se de 5 første filmene som ligger klar på museets YouTube kanal. Her er det bare å klikke seg inn på siden. Disse filmene handler om drammenskunstneren Hans Heyerdahl (1857-1913) og om hvordan han ble en anerkjent friluftsmaler, med sterke impulser fra fransk friluftsmaleri og impresjonismen.

DEL 2 (65 min)

Quiz : I andre del aktiviseres elevene, gjennom en quiz til filmene (ca 20 min). Elevene kan deles i grupper og svarer på denne quizen: https://forms.office.com/e/UGmT3KKEz8 (marker linken og høyreklikk, deretter : gå til https…)

Tilslutt får de oversikt over hvor mange svar de har klart. Da kan de prøve på nytt:)

Kreativt verksted: Den sjette filmen er et forslag til kreativt verksted, og viser hvordan dere går frem trinn for trinn. (45 min)

For mer informasjon kan du lese lærerveiledningen her

 

 

 

 

Nettutstilling

Maria Ianke:
tlf: 48 95 75 43
mi@drammens.museum.no