NOVEMBERUTSTILLINGEN 2020

Første innlevering er elektronisk, via skjemaet på BBK sin hjemmeside. Alle søkere vil motta elektronisk svar per mail om deres arbeider går videre til 2. juryering. 2. juryering vil være en vurdering av fysisk innleverte arbeider på Drammen Museum. Alle som har innleverte arbeider til denne juryeringen vil igjen motta elektronisk svar per mail om deres arbeid er antatt til årets Novemberutstilling. De som blir antatt etter 2. juryering må være forberedt på å levere en liten tekst som beskriver verket, til hjelp for kunstformidlerne på museet. Alle med tilknytning til Buskerud kan søke.

Midt i koronatiden åpner Buskerud Bildende Kunstnere sin årlige  Novemberutstillingen 2020, men vi kan dessverre ikke arrangere utstillingsåpningen som planlagt da det ikke er tillatt å samle mennesker innendørs i henhold til Drammen kommunes forskrift  § 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette omfatter blant annet b) Museer. Museet holder stengt så lenge disse retningslinjene gjelder i Drammen. Unntatt fra regel om stenging, jfr §1 andre ledd gjelder blant annet f) gallerier og annen utsalg av kunst.

Novemberutstillingen er en årlig salgsutstilling som viser både etablerte kunstnere og debutanter. Utstillingene er en viktig salgsarena for kunstnere der vi forestår formidling av salget. Vi holder salgsutstillingen åpen fra torsdag 19. november med ekstra vakthold og adgangskontroll, selv om museet for øvrig holdes stengt.

Museet tar smittevernregler på alvor og er sikker på at vi kan opprettholde trygge rammer for kunstsalget.