Hva kan arkitekturen fortelle om tiden den ble bygget? Vi går gjennom deler av Tollbugata og videre til Drammens Museum for å bli bedre kjent med byens historie. Flere av bygningene er fra 17-og 1800-tallet og eierne var gjerne byens rike handels- og kjøpmenn. Hvordan kan vi se det på husene? Hva forteller de om eierens posisjon og rikdom? Kan vi se forskjeller mellom fasade og bakside? Vi blir kjent med noen viktige kjennetegn for stilene flere av bygningene i Tollbugata er bygget i.

Etter byvandringen får elevene spille på museet, der spørsmålene er hentet fra formidlingen. Klassen får med seg spillet til skolen. 

Orienteringsmøte for lærere: utgår på kjente program

Kontaktperson

Maria Ianke. 48 95 75 43. formidling@drammens.museum.no

Bytte av dag og tid må gå gjennom kontakperson på Drammens Museum. 

Praktisk informasjon

For hvem: 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole

Varighet: 1 t. 40 min.

Metode: dialog, samarbeid, spill i verkstedet eller oppgaver ute i museumshagen.

Hva: Byvandring i Tollbugata til Marienlyst og Drammens Museum etterfulgt av spill i verkstedet.

Buss: Brandtsgård buss AS, 934 98 678, bramini@online.no  Buss er bestilt av museet. Bussen kommer og henter elevene på skolen ca. 20 minutter før oppsatt tid, dette kan variere. Danvik og Brandengen har ikke buss. Ring ved forsinkelse! Bussen setter dere av i krysset Neumannsgate - Tollbugata, der vandringen begynner.

Museumspedagogen møter dere i krysset Neumannsgate - Tollbugata. Dere trenger ikke ta med sekker. Museet står for alt materiell.
Ha klær etter vær! Gåturen med samtale tar ca. 45 min.

Etter spill på museet blir elevene hentet av bussen på Drammens Museum, Marienlyst.

Forankring i Læreplanen

Målet er at elevene skal bli bedre kjent med byens historie og hva arkitekturen kan fortelle om tiden og menneskene som levde da.

Etter 7. trinn er et av måla for opplæringa at eleven skal kunne:

Samfunnsfag: utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster. 

Før museumsbesøket

Lag en tegning av f.eks. inngangsdøra eller skoleporten, uten å se på den på forhånd. Etterpå kan elevene gå ut og se hvordan den faktisk ser ut. Dette for å bevisstgjøre elevene på hvordan arkitekturen rundt dem ser ut. Evt kan de lage en "korrekt" detaljtegning av det samme motivet etterpå.

Snakk om arkitekturen/bygningene i skolens nærmiljø.

Etter museumsbesøket

Se filmen "Byhistorisk vandring fra Strømsø til Bragernes med fokus på historie, arkitektur og stilarter". Filmen er på DVDen "Estetikk i det offentlige rom-byhistorik vandring, produsert av Drammen kommune og DKS. Alle skoler skal ha et eksemplar av den. Hvis ikke, ta kontakt med christin.hoff@drmk.no

Fargelegg tegning av Cappelengården (1767), som du så i Tollbugata under vandringen. Legg merke til detaljene rundt vinduer og dør. Tegn gjerne noe inn i vinduene. Du kan også lime inn mennesker, blomster osv som du har klippet ut fra et blad. Da får du en collage. (Tegningen av Cappelengården kopieres opp fra boken ArkitekTUR. En tegnebok for barn og unge om arkitektur i Drammen, som hver skole skal ha et eksemplar av. Eller du kan laste den opp og kopiere den fra denne nettsiden.)
Materiale: A3-ark, blyant, farger, blad, lim

Bruk en kunst- og håndverkstime på å lage og fargelegge spillet. Print ut spørsmålskortene og lag brikker og for å repetere arkitekturrunden vi hadde sammen. (Kan utgå pga smittevernsregler, vi ser det an)

Den kulturelle Skolesekken Drammens Museum høst 2020

Kjøreplan ArkitekTur 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole Drammen

Kontaktperson: Maria Ianke. mi@drammens.museum.no Tlf: 48957543


Brandtsgård buss AS: 934 98 678

Oppsatt tid gjelder ankomst i krysset Neumannsgate / Tollbodgata og avreise Drammens Museum
Bussen henter elevene ca. 20 min før programmet starter.

Sist oppdatert 12.08.20 MI

Tirs 18. aug.
0900 - 1040 Bragernes (16)
1130 - 1310 Bragernes (17)

Ons 19. aug.
0900 - 1040 Konnerud (19)
1030 - 1210 Konnerud (19)
1150 - 1330 Rødskog (27)

Tors 20. aug.
0900 - 1040 Aronsløkka (31)
1130 - 1310 Aronsløkka (32)

Man 24. aug.
0900 - 1040 Fjell (23)
1130 - 1310 Fjell (23)

Tirs 25. aug.

Ons 26. aug.
0900 - 1040 Åskollen (21)
1030 - 1210 Åskollen (22)
1150 - 1330 Åskollen (22)

Tors 27. aug.
0900 - 1040 Hallermoen (19)
1130 – 1310 Hallermoen (19)

Man 31. aug.
0900 - 1040 Hallermoen (20)
1130 - 1310 Frydenhaug (9 + 7) Ingen rullestoler

Tirs 01. sept.
0900 - 1040 Åssiden (19)
1030 - 1210 Åssiden (20)
1150 - 1330 Åssiden (20)

Ons 02. sept.
0900 - 1040 Gulskogen (27)
1130 - 1310 Gulskogen (27)

Tors 03. sept.
0900 - 1040 Danvik (24) IKKE BUSS
1130 - 1310 Danvik (25) IKKE BUSS

Man. 07. sept.
0900 - 1040 Skoger (23)
1130 - 1310 Konnerud (20)

Tirs 08. sept.
0900 - 1040 Fjell (23)
1130 - 1310 Fjell Velkomstklassen (5-7. trinn) (15)

Ons 09. sept.
0900 - 1040   Øren (22)
1150 - 1330   Øren (23)

Tors 10. sept.
0900 - 1040 Brandengen (23) IKKE BUSS
1130 - 1310 Brandengen (22) IKKE BUSS

Man 14. sept.
0900 - 1040 Brandengen (22) IKKE BUSS
1030 - 1210 Brandengen (22) IKKE BUSS
1150 - 1330 Øren (23)

Tirs 15. sept.
0900 - 1040 Vestbygda (26)
1130 - 1310 (25) Heltberg (15) (5-7.trinn)

Ons 07. okt.
0900 - 1040 Brandengen (26)