Hva kan arkitekturen fortelle om tiden den ble bygget? Vi går gjennom deler av Tollbugata og videre til Drammens Museum for å bli bedre kjent med byens historie. Flere av bygningene er fra 17-og 1800-tallet og eierne var gjerne byens rike handels- og kjøpmenn. Hvordan kan vi se det på husene? Hva forteller de om eierens posisjon og rikdom? Kan vi se forskjeller mellom fasade og bakside? Vi blir kjent med noen viktige kjennetegn for stilene flere av bygningene i Tollbugata er bygget i.

I verkstedet på museet skal elevene få spille et spill, der elevene får repetert det de har lært på arkitekturrunden.

Orienteringsmøte for lærere: utgår på kjente program

Kontaktperson

Maria Ianke. 48 95 75 43. formidling@drammens.museum.no

Bytte av dag og tid må gå gjennom kontakperson på Drammens Museum. 

Praktisk informasjon

For hvem: 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole

Varighet: 1 t. 40 min.

Metode: dialog, samarbeid, spill i verkstedet.

Hva: Byvandring i Tollbugata til Marienlyst og Drammens Museum etterfulgt av spill i verkstedet.

Buss: Brandtsgård buss AS, 934 98 678, bramini@online.no  Buss er bestilt av museet. Bussen kommer og henter elevene på skolen ca. 20 minutter før oppsatt tid, dette kan variere. Danvik og Brandengen har ikke buss. Ring ved forsinkelse! Bussen setter dere av i krysset Neumannsgate - Tollbugata, der vandringen begynner.

Museumspedagogen møter dere i krysset Neumannsgate - Tollbugata. Dere trenger ikke ta med sekker. Museet står for alt materiell.
Ha klær etter vær! Gåturen med samtale tar ca. 45 min.

Etter spill på museet blir elevene hentet av bussen på Drammens Museum, Marienlyst.

Forankring i Kunnskapsløftet

Målet er at elevene skal bli bedre kjent med byens historie og hva arkitekturen kan fortelle om tiden og menneskene som levde da.

Etter 5. - 7. årstrinn:

Kunst og håndverk: Kunnskap om det fysiske nærmiljøet. Hvordan bygningskulturen kan påvirke vår hverdag. Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger.

Historie: Bruke begrepet periode. Skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke de til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i.

Geografi: Forklare sammenheng mellom naturressurser, næring, bosetning og levemåte

Før museumsbesøket

Lag en tegning av f.eks. inngangsdøra eller skoleporten, uten å se på den på forhånd. Etterpå kan elevene gå ut og se hvordan den faktisk ser ut. Dette for å bevisstgjøre elevene på hvordan arkitekturen rundt dem ser ut. Evt kan de lage en "korrekt" detaljtegning av det samme motivet etterpå.

Snakk om arkitekturen/bygningene i skolens nærmiljø.

Etter museumsbesøket

Se filmen "Byhistorisk vandring fra Strømsø til Bragernes med fokus på historie, arkitektur og stilarter". Filmen er på DVDen "Estetikk i det offentlige rom-byhistorik vandring, produsert av Drammen kommune og DKS. Alle skoler skal ha et eksemplar av den. Hvis ikke, ta kontakt med christin.hoff@drmk.no

Fargelegg tegning av Cappelengården (1767), som du så i Tollbugata under vandringen. Legg merke til detaljene rundt vinduer og dør. Tegn gjerne noe inn i vinduene. Du kan også lime inn mennesker, blomster osv som du har klippet ut fra et blad. Da får du en collage. (Tegningen av Cappelengården kopieres opp fra boken ArkitekTUR. En tegnebok for barn og unge om arkitektur i Drammen, som hver skole skal ha et eksemplar av. Eller du kan laste den opp og kopiere den fra denne nettsiden.)
Materiale: A3-ark, blyant, farger, blad, lim

Bruk en kunst- og håndverkstime på å lage og fargelegge spillet. Print ut spørsmålskortene og lag brikker og for å repetere arkitekturrunden vi hadde sammen. 

Den kulturelle Skolesekken Drammens Museum høst 2019

Kjøreplan ArkitekTur 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole Drammen

Kontaktperson: Maria Ianke. mi@drammens.museum.no Tlf: 48957543


Brandtsgård buss AS: 934 98 678

Oppsatt tid gjelder ankomst i krysset Neumannsgate / Tollbodgata og avreise Drammens Museum
Bussen henter elevene ca. 20 min før programmet starter.

Sist oppdatert 30.07.19 HSJ

Tirs 20. aug
0900 - 1040 Bragernes (28)
1130 - 1310 Bragernes (29)

Ons 21. aug
0900 - 1040 Konnerud (27)
1030 - 1210 Konnerud (27)
1150 - 1330 Rødskog (30)

Tors 22. aug
0900 - 1040 Aronsløkka (29)
1130 - 1310 Aronsløkka (29)

Man 26. aug
0900 - 1040  Fjell (24)
1030 - 1210  Fjell (24)
1150 - 1330  Fjell (25)

Tirs 27. aug
0900 - 1040  
1130 - 1310  Fjell Velkomstklassen (5-7. trinn)

Ons 28. aug
0900 - 1040 Åskollen (26)
1030 - 1210 Åskollen (27)
1150 - 1330  Åskollen (27)

Tors 29. aug
0900 - 1040 Hallermoen (21)
1130 - 1310 Hallermoen (22)

Man 02. sept
0900 - 1040 Hallermoen (22)
1130 - 1310 Frydenhaug - avtale med bussen

Tirs 03. sept
0900 - 1040 Åssiden (23)
1130 - 1310 Åssiden (24)

Ons 04. sept
0900 - 1040 Gulskogen (20)
1030 - 1210 Gulskogen (20)
1150 - 1330 Gulskogen (20)

Tors 05. sept
0900 - 1040  Danvik (30) (IKKE BUSS)
1130 - 1310  Danvik (31) (IKKE BUSS)

Man. 09 sept
0900 - 1040  Skoger (24)
1130 - 1310  Øren (23)

Tirs 10. sept
Kulturtreff

Ons 11. sept
0900 - 1040   Øren (23)
1030 - 1210   Øren (23)
1150 - 1330   Øren (24)

Tors 12. sept
0900 - 1040  Montessori  (22) (5-7.trinn) IKKE BUSS
1130 - 1310 Brandengen (21) IKKE BUSS

Man 16. sept
0900 - 1040 Brandengen (21) IKKE BUSS
1130 - 1310 Brandengen (22) IKKE BUSS

Tirs 17. sept
0900 - 1040 Vestbygda (25)
1130 - 1310 Vestbygda (25)

Ons 18. sept

Tors 19. sept