Billedanalyse handler om det å bruke ulike verktøy for å lese et bilde. Dette er en sentral del i norskfaget. På Drammens Museum får elevene et innblikk i hvordan en analyse kan gjøres, og en forståelse for at et kunstverk kan oppleves og tolkes på ulike måter.

Kontaktperson

Hilde Sandø Julsrud, 48 95 75 43, formidling@drammens.museum.no

Orienteringsmøte for lærere

Avtales nærmere

Praktisk informasjon

For hvem: Programmet er avtalt med Drammen videregående skole vg1. Andre skoler og trinn kan bestille tid. Ta kontakt med kontaktperson.

Varighet: 1t. 20 min.

Metode: Dialog, gruppearbeid, muntlig fremføring

Fag: Norsk

Mål: Gjennom dialogbasert formidling og praktiske oppgaver skal elevene lære en konkret fremgangsmåte for å lese bilder

Det pedagogiske programmet

Museumspedagog møter klassen utenfor inngangen til Lychepaviljongen. Første del er en kort dialogbasert omvisning med billedanalyse som tema. Etterpå skal elevene jobbe gruppevis med et utvalgt kunstverk som skal beskrives og analyseres. Dette presenteres for resten av klassen avslutningsvis.

Kjøreplan blir utarbeidet i samarbeid med Jørn Ellingsen ved Drammen videregående skole og videreformidles til alle norsklærere på trinnet.

Museumsbesøket blir fordelt i ukene 45-48.