FRYS – til Joseph Schultz

Drammens Museum inviterer pressen til pressekonferanse i Lychepaviljongen tirsdag 18. mai kl.1300 til utstillingen FRYS – Til Joseph Schultz. Utstillingen er kuratert av Victor Lind og er produsert av Riksutstillinger. Utstillingen vises i peridoen 19. mai – 15. august.

Pressemelding

Utstillingen tar utgangspunkt i en billed-tekstbok med tittelen «FRYS – vellykket nedfrysing av Herr Moro». Boken, som er redigert av Roy Andersson, Kalle Bomann og Istvan Borbas, inneholder fotografier av pussige, rørende og fryktelige hendelser. Boken viser noen dykk i det enome arkiv av fotografier og bøker som viser menneskenes liv og handlinger over store deler av kloden gjennom de siste 150 år. Billedkunstner Victor Lind har arbeidet videre i dette Arsenalet og trukket frem ulike tekster. Utstillingen er organisert etter prinsippene i konfrontasjonsestetikken, nemlig at det oppstår ny og uventet mening når man stiller ting opp mot hverandre. Det kan være ting som belyser og kommenterer hverandre og det kan være bilder som viser så sterke kontratser at man blir tvunget til å tenke over hva man ser. Siden bildene er hentet fra ulike verdensdeler og ulike perioder, vil publikum bli minnet om glede og uskyld, krig, ødeleggelse og terror. Mar møter også underlige scener, som bl.a. eksempler på en ikke for fjern fortids fascinasjon av tekniske muligheter: Vi ser bildet av Herr Moro i den isblokken han ble hakket levende ut av, og vi ser forskeren som sitter ved et kjøleskap der hans avdøde kone er lagt på is i påvente av at fremtidens legevidenskap skal kunne vekke henne til live igjen.

Utstillingen er lagt opp slik at meget talende bilder er satt opp parvis.  Midt i utstillingssalen står en lyttestasjon der man kan høre utdrag fra viktige kulturhistoriske tekster. Spennet er like stort her, ved at man kan høre utdrag fra Bibelen og Koranen, av Paul Celan og George W. Bush, Albert Einstein og politiinspektør Knut Rød, av Franz Kafka, William Harvey, George Orwell og Sigmund Freud… I tillegg vises en rekonstruksjon Victor Lind har laget etter et fangebur av den typen som ble kjent etter at terrormistenkte ble internert på den amerikanske basen på Guantanamo. Buret står meningsfylt malplassert i den vakre parken på Marienlyst. Utstillingen er dedisert til den unge tyske soldaten Joseph Schultz, hvis store offer er kjent takket være at det ble tatt et fotografi av hendelsen den 20. juli 1941: Den unge Wehrmachtsoldaten ble beordret til å være med i en eksekusjonspeletong som skulle henrette en gruppe jugoslaviske partisaner. Istedet for å utføre ordre la han fra seg gevær og hjelm og stilte seg opp i rekken av dem som skulle henrettes; han ble skutt sammen med disse av sine kamarater, som valgte å følge ordren.

Da utstillingen ble produsert var det fangeleiren på Guatanamo som var det mest aktuelle. Når utstllingen nå skal vises i Drammens Museum i Lychepaviljongen, er det umulig ikke å se utstillingens alvorlige tema i lys av de bilder og beretninger som idag sendes ut over verden fra irakiske fengsler.

FRYS er en utstilling til undring og ettertanke; det er en utstilling som vil skjerpe vår kritiske sans og utfordre våre moralske forestillinger og ansvar.   

Pressen innbys til å se utstillingen tirsdag 18. mai kl.13

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Åsmund Thorkildsen, tel. 32 20 09 31 / 97 50 04 45