Hva skjer i september

Tradisjonshåndverker Ivar Jørstad om «Bjelkehugging i Drammen»

Introduksjon til tradisjonell bjelkehugging fra Drammensområdet med beskrivelse av ulike økser, knyttet til Drammens lange trelasthistorie.

Ivar Jørstad er bygningsvernrådgiver på Buskerud Bygningsvernsenter