2020-08-05-154005087793

Kulturminnedagene 2023 – Den vidunderlige Nedsetterbåten – Båtbygging med Geir Røvik

Arrangør: Drammens museum og Drammen kommune

Beskrivelse av arrangementet: Ved Sjøboden på Gulskogen gård vil Geir Røvik demonstrere redskap og gamle byggteknikker, og publikum vil selv får prøve seg som båtbyggere. Temte gård låner oss denne dagen sitt eksemplar av en Nedsetterbåt, bygget av Geir Røvik, og den vil ligge på vannet ve sjøboden. Sjøboden vil være åpen denne dagen. Salg av kaffe og sveler.

Dato og tidspunkt: Søndag 10. september, kl. 11.00- 15.00

Hvor avholdes arrangementet: Sjøboden ved Gulskogen gård.

Stedets fulle adresse: Arrangør: Nedre Eikervei 74, 3048 Drammen

Universell utforming: Flerspråklig guider vil være tilstede

Arrangementet er gratis