EEW_7283web

Kulturkveld – Trond Berg Eriksen

Hva er identitet?

Trond Berg Eriksen er professor emeritus i idéhistorie. Ved siden av sitt virke som universitetslærer og forsker har Berg Eriksen utgitt en rekke høyst lesverdige faglitterære   bøker og er en glimrende foredragsholder. Trond Berg Eriksen er  oppvokst og bor i Drammen.