EEW_3548-web

Kulturkveld – Finn Skårderud

Selvportretter. Portretter av selvet

Finn Skårderud (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, samt at han arbeider som psykiater med toppidrettsutøvere for Norges Olympiske Komité. Som overlege ved Oslo universitetssykehus leder han et behandlings- og forskningsprosjekt om såkalt mentaliseringsbasert behandling for spiseforstyrrelser. Han er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som professor II i helse- og sosialfag. Han er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese psykopatologiske fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger. Skårderud har lenge vært opptatt av å formidle fag gjennom populære sjangere, og har således en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og formidler. Han har egen en spalte i tidsskriftet Psykisk helse og skriver regelmessig for Aftenpostens kulturredaksjon.

Selvportrettet er et meget interessant case. Det er mer enn en kunstsjanger, det er en erkjennelsesform. Selvportrettet som kunstform kan hjelpe oss til å se oss selv bedre utenfra. sier Skårderud.