rom i papir

Barnas Kunstklubb

Det er tid for Barnas Kunst klubb igjen! Vi møtes kl 11.00 og går rundt i utstillingen «1900- tallet. Gjenstander for det moderne liv». Der skal vi se og snakke om ulike møbler fra forskjellige perioder. Hva er disse møblene laget av av? Hvordan er de laget og hvorfor ser de slik ut? Etter formidlingen skal vi lage møbler i ulike materialer som vi plasserer i et lite rom.