Aktiviteter i påsken

I påsken er det mange aktiviteter for barn:

Påskerebus i hovedbygningen

I resepsjonen møter barna Hønfrid som ligger på et kjempeegg. Hønfrid har lagt 9 egg rundt omkring i utstillingene i 2. etasje. Barna får et ark i resepsjonen og skal finne alle eggene som Hønfrid har lagt. På baksiden av eggene er det spørsmål som de skal finne svar på. En av bokstavene i svaret skal skrives inn i arket.

Verksted

På verkstedet kan barna lage harepusbilder eller bilder inspirert av kunstverkene i utstillingen «Perspektiv Drammen»  

Lychepaviljongen

Kunstjakt i utstillingen «Perspektiv Drammen»