IMG_7048

NOVEMBER EXHIBITION 2020 – digital conversation

Hvilken rolle kan kunsten spille i en koronatid?

Digital samtale mellom kunstner og styremedlem i Buskerud Bildende Kunstnere Yola Tsolis og direktør Åsmund Thorkildsen der vi spør;
Hvilken rolle kan kunsten spille i en koronatid?

Midt i koronatiden åpner Buskerud Bildende Kunstnere sin årlige Novemberutstillingen 2020, men vi kan dessverre ikke arrangere utstillingsåpningen som planlagt da det ikke er tillatt å samle mennesker innendørs i henhold til Drammen kommunes forskrift § 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette omfatter blant annet b) Museer. Museet holder stengt så lenge disse retningslinjene gjelder i Drammen. Unntatt fra regel om stenging, jfr §1 andre ledd gjelder blant annet f) gallerier og annen utsalg av kunst.


The November exhibition is an annual sales exhibition that shows both established artists and debutants. The exhibitions are an important sales arena for artists where we are responsible for disseminating sales. We will keep the sales exhibition open from Thursday 19 November with extra security and access control, even though the museum is otherwise closed.


The museum takes infection control rules seriously and is confident that we can maintain a safe framework for art sales.