IMG_7048

NOVEMBERUTSTILLINGEN 2020 – digital samtale

Hvilken rolle kan kunsten spille i en koronatid?

Digital samtale mellom kunstner og styremedlem i Buskerud Bildende Kunstnere Yola Tsolis og direktør Åsmund Thorkildsen der vi spør;
Hvilken rolle kan kunsten spille i en koronatid?

Midt i koronatiden åpner Buskerud Bildende Kunstnere sin årlige Novemberutstillingen 2020, men vi kan dessverre ikke arrangere utstillingsåpningen som planlagt da det ikke er tillatt å samle mennesker innendørs i henhold til Drammen kommunes forskrift § 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette omfatter blant annet b) Museer. Museet holder stengt så lenge disse retningslinjene gjelder i Drammen. Unntatt fra regel om stenging, jfr §1 andre ledd gjelder blant annet f) gallerier og annen utsalg av kunst.


Novemberutstillingen er en årlig salgsutstilling som viser både etablerte kunstnere og debutanter. Utstillingene er en viktig salgsarena for kunstnere der vi forestår formidling av salget. Vi holder salgsutstillingen åpen fra torsdag 19. november med ekstra vakthold og adgangskontroll, selv om museet for øvrig holdes stengt.


Museet tar smittevernregler på alvor og er sikker på at vi kan opprettholde trygge rammer for kunstsalget.