Vi_pa_museet

Vi på museet

Foruten museumsdirektør Åsmund Thorkildsen er vi 10 ansatte på Drammens Museum som på ulike måter jobber for at vårt publikum skal bli møtt med et helhetlig og variert museumstilbud.

Åsmund Thorkildsen, Museumsdirektør

Eivor Winther Sunesen
økonomi- og administrasjonsleder

Min jobb er å sørge for at vi har god økonomistyring, funksjonell drift og effektiv  utnyttelse av ressursene. I det ligger mye planlegging, koordinering og oppfølging.
I tillegg leder jeg museets vedlikeholdsprosjekter.Jeg har en viktig oppgave som museets bindeledd til venneforeningene. Mitt mål er å skape godt samarbeid for å tilrettelegge for verdifull dugnadsinnsats.

John Ivar Thun
Håndverker og driftstekniker

25 år på Drammens Museum har gitt meg god innsikt i bygningsmassen og ikke minst utfordringene.Som eneste håndverker på museet, kan det ofte oppleves ensomt og overveldende.På den annen side gir varierte oppgaver meg kontakt med en mengde forskjellige profesjoner og inspirasjon fra interesserte og dedikerte, ikke minst hos museets venneforeninger.

Turid Delerud
Prosjektleder Holmsbu Billedgalleri

Holmsbu Billedgalleri blir godt og effektivt ivaretatt av Turid Delerud som sørger for den daglige driften av publikumstilbudet. Hun betjener resepsjon, telefon, bestillinger samt guider selv grupper som bestiller omvisninger på galleriet. Hun arbeider i team med Bjørn Vollen som har forefallende driftsoppgaver med vedlikehold av bygningene.

Frøydis Heimdal
Resepsjonist

Museets sentralbord, posthåndtering og administrative arkiv, og forberedelser til regnskap blir ivaretatt av resepsjonist Frøydis Heimdal. Det er Frøydis Heimdal som vennlig møter publikum på hverdager i billettdisken i museumsbygningen, museets resepsjon, samt på telefon for de som ringer.  Hun får god hjelp av Lena  i helger og ferier.

Nancy K. Nyrud
Samlings- og utstillingskoordinator

Min jobb er å passe på at gjenstander vi har ansvar for har det forsvarlig på magasinene og i utstillingene, og registrering og katalogisering av disse. Jeg hjelper også publikum hvis de har spørsmål om gjenstander, arkivmateriale eller foto som er gitt til museet. Montering av utstillinger på museet er også en del av min jobb, og jeg er kontaktperson til andre museer som ønsker å låne malerier eller gjenstander til sine utstillinger, både i Norge og Europa.

Margit Kristine Opheim

Ansvarlig Lychepaviljongen

Margit K Opheim har ansvar for publikumstilbudet i Lychepaviljongen og sørger for kafedrift og museumsbutikk, og salg av billetter til utstillinger. Hun har også ansvar for sommerkiosken på Gulskogen gård. Margit er godt hjulpet av Ellen, Bente og Astrid både i ukedagene, i helger og ferier.Museet har utleievirksomhet med selskapslokaler på Austad gård og møtelokaler på Marienlyst og det er Margit K Opheim som følger opp våre leietakere.

Lasse Hermansen Bjørnland
Museumspedagog, vikar

Mitt arbeid består hovedsakelig av å planlegge og gjennomføre ulike opplegg på museet. De fleste oppleggene går innunder DKS, men som museumspedagog har man også opplegg utenom formidling til barn og unge. Vi har stadig forskjellige foreninger og privatpersoner som ønsker formidlinger i de ulike utstillingene, eller praktgårdene som museet forvalter. Det er museumspedagogene som planlegger og gjennomfører disse formidlingene.

Grete Kirsten Engen
Museumspedagog

Jobben min består i å planlegge, organisere og gjennomføre et formidlingsprogram for barnehager, grunnskole og videregående skole. Det samme gjelder også for Barnas Kunstklubb og andre familiearrangement.
I tillegg til dette, har jeg ansvar for gjennomføring av ulike kulturpakker i samarbeid med hotellene, samt formidling til grupper som besøker museets mange anlegg.

Hilde Julsrud
Museumspedagog

Som museumspedagog har jeg ansvar for planlegging, organisering og den praktiske gjennomføringen av museets formidlingsarbeid, samt utvikling av nye formidlingstilbud og formidlingsformer for hele museets virkeområde innen kunst og kulturhistorie, fra gjenstandsgrupper til bygninger, fra utstillinger til hageanlegg. I tillegg har jeg ansvar for utarbeidelse av formidlingsmateriell og kontakt med skoleverket, lag og foreninger.

Ida M.  Klingvall
Prosjekt – og arrangementskoordinator

Min jobb består i å følge opp ulike prosjekter på museet – det kan være utstillingsprosjekter eller bok- og katalog utgivelser. I tillegg har jeg ansvar for digital formidling, visuell profil og sosiale medier.Jeg er også med på å sette programmet for våre Kulturkvelder og tilrettelegge for våre arrangementer.  Veldig mye av det jeg driver med handler om publikumsutvikling – hvordan vi når nye målgrupper og tar vare på de vi har.

Se også...