Trond Bakken

Pressemelding

Drammens Museum inviterer pressen til pressekonferanse i Lychepaviljongen på Marienlyst til en retrospektiv utstilling av Trond Bakkens malerier og arbeider på papir. Trond Bakken (f.1934) begynte med akvareller og har sakte men sikkert gått over til å arbeide med olje og akryl. Han arbeider i en moderat, moderne form som er sprunget ut av det franske maleriet i første halvdel av 1900-tallet. Både motivvalg, stemning og malemåte er intimistisk. Alle bildene er figurative, men billedrommet er moderne. I dette ligger at han i liten grad bruker et sterkt sentralperspektiv og i enda mindre grad bruker lys og skyggemodellering. Dette kan man se i bildenes vakre bruk av farver. Istedet for å legge sort, grått og mørk brun i skyggepartiene, bruker han vekslende kalde og varme farver. Resultatet blir at billedrommet blir relativt flatt og grunt, men uten at figurene virker som utklippede silhuetter. Bildene er moderne også i det at hans pulserende penselføring er synlig. Man er ikke i tvil om at dette er malte bilder og at vi må gå veien om penselstrøk og pigment for å oppleve portretter, figurgrupper og landskapsrom. Trond Bakken greier å balansere de to krav maleriet alltid stiller: det skal både være et bilde av noe (motivet eller innholdet) og det skal være noe som er malt og som forholder seg til maleriets egen tradisjon (det formale eller stilmessige).

Dette siste er viktig, for noe blir ikke god kunst uten at det er en tilfredsstillende form. Bildet må virke formalt forløst; spenningene i rom og farve må balanseres. Spesielt gode blir kunstverk hvis denne formale forløsning skjer i samme tone som det motiviske. Og det skjer i de beste bildene til Trond Bakken. Hans temaer sirkler rundt møtet mellom menneske (sinn og kropp) og natur (landskap), og mellom individ og samfunn, mann og kvinne. I disse forholdene kan det oppstå konflikter, fremmedgjøring, ensomhet og melankoli. Det er disse utsatte posisjonene Bakken bearbeider med stor innlevelse. Han viser hvordan melankolien og ensomheten kan bøtes på ved å vise behov for støtte. Denne støtten finner han i hunden, i den sterke hesten, i kvinnen, i kjærligheten og i familielivet. Han finner ro ved å blottstille enkeltindvidet mot store og åpne landskapsrom. Det vell av følelser som en så vár kunstner opplever i sin erfaring av verden og samfunnet, gis billedlig uttrykk ved hjelp av stemninger fra døgnets skiftende belysning og duse farvebrytninger som oppstår i ettermiddagsheten en sensommerdag i Holmsbu. Trond Bakken er en betydelig kolorist og hans farvesyn er ikke bare formalt kontrollert, det er også noe som man føler springer ut av hans hypersensitivitet i forhold til synstemninger og sinnstemninger.

Utstillingen viser høydepunkter fra hele Bakkens karriere så langt, og den inneholder mange tidlige bilder som de fleste ikke har sett tidligere. På utstillingen kan man følge hans utvikling fra mørke og knudrete bilder fra begynnelsen av 1960-årene, over saftige og kraftfulle figurkomposisjoner på 1970-tallet til de åpne og farveklingende bildene fra senere år.
Utstillingens kurator er Åsmund Thorkildsen, som også har skrevet katalogens essay «På
gjengrodde stier for å finne sin egen vei.»

Pressen innbys til å se utstillingen torsdag 26. august kl.11.00 i Lychepaviljongen.
Kunstneren vil være tilstede.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Åsmund Thorkildsen, tel. 32 20 09 31 / 97 50 04 45