Syklisk tid på Rueloftet på Hallingtunet

Syklisk tid på Hallingtunet

Loftstuen på Drammens Museum stod en gang på gården Rue i Hol i Hallingdal. Den er fint laftet og innvendig smykket med både treskurd og rosemaling. Den var gårdens stasstue og gjestestue og ble brukt når høytidene skulle feires med gjestebud. På loftet har vi laget en liten utstilling om den sykliske tid. Den ene delen av utstillingen tar utgangspunkt i primstavene. Vi har funnet frem et par primstaver, og andre gjenstander i museumssamlingen som svarer til merkene på staven. Vi har med økser, kvernstein og stekerist, knyttet til de helliges martyrier i katolsk tid. Og så har vi med fiskekrok, rive, vekt og mange andre ting, som etter at reformasjonen avskaffet helgendyrkelsen, ble tolket som påminnelser om praktiske gjøremål på gården.

Den andre delen av utstillingen anskueliggjør livets syklus med fotografier av slekten på Rue. Vi ser foreldrene bli gamle og deres barn bli voksne og selv foreldre til en ny oppvoksende generasjon. På de eldste bildene er Rue-folket kledd i den lokale drakt, helt som de forfedrene som hadde helgedagsklær, åklær og sølv forvart i kistene på loftet. Vi ser den rike onkelen i Amerika, og andre som reiste til byen for å utdanne seg og bli byfolk med byklær og et livsløp som ikke lignet på noe i slektens fortid. Slik ser vi hvordan folk forlot den sykliske tid og trådte inn i den nye lineære tiden.

Kurator: Mikkel B. Tin

Sommeråpent