Sola Gratia

Utstillingen er produsert av Agder og Telemark og Tunsberg bispedømme, og den er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017. Tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid.

Sola Gratia er latinsk og betyr «Nåden alene». Utstillingen viser et utvalg inventar fra lutherske kirker; prekestoler, altertavler, døpefonter, portretter, malerier og kirketekstiler. Sola Gratia er en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning. Utstillingens kurator er kunsthistoriker Ingvild Pharo.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00