Rolf F. Hoff – kolorist uten tittel

Arbeidene til Rolf F. Hoff har ingen titler. Kunstneren lar verkene tale for seg, uten forklaring om hvordan de skal forstås eller hvilke tanker han vil formidle.

Dermed inviteres betrakteren til interaktivitet og deltakelse, til å tolke et energisk maleri med et mylder av irregulære organiske elementer som danner en dekorativ enhet av former, farger, bokstaver og symboler.

Rolf F. Hoff er født i 1932 i Buenos Aires, og hans liv og virke skiller seg markant fra samtidige norske kunstnere. Etter studier i hjemlandet Argentina dro han til San Francisco og fikk sin formelle utdanning ved det toneangivende California School of Fine Art, nå kjent som San Francisco Art Institute. San Francisco Bay Area var på 50- og 60- tallet et sentrum for poesi og hadde en ren sterk gruppe malere som kombinerte en figurativ stil med den abstrakte ekspresjonisme grove og kontante uttrykksform. Hoffs kunstnerskap må forstås i lys av hans oppvekst i Latin-Amerika og senere studier i USA, en smeltedigel av multikulturelle impulser og eksperimentering. Etter avsluttet utdanning blir det utstrakte studiereiser før Rolf F. Hoff bosetter seg i Norge, hans fars hjemland.

Hans kunst må ha virket fremmed i en tid da Norges ledende kunstnere fortsatt var dypt forankret i en kontinental tradisjon. Hoff hadde utstillinger i perioden 1970 – 1987 i UKS, Landsforening Norske Malere, Kunstnerforbundet og Oslo Kunstforening, men det store gjennombruddet uteble. I perioden 1970 – 1985 underviste Rolf F. Hoff i dekorasjon og reklame ved Drammen yrkesskole. Det er således mange i distriktet som har nytt godt av Hoffs grundige formelle skolering i sin videre karriere.

Øivind Storm Bjerke, professor i kunsthistorie v. UiO, beskriver Hoffs arbeider vist i Oslo Kunstforening i 1985 slik:

«Her sto han fram som en ytterst raffinert og stilbevisst maler med et bredt repertoar. … ga et inntrykk av et energisk, teknisk suverent og ikke minst samtidig maleri. Opplevelsen av samtidighet besto i at flere av bildene formidlet impulser fra sider av neo ekspresjonismen som i liten grad hadde kommet til uttrykk i norsk maleri til da. Dette var et maleri som var så rikt på referanser og på substans, at det var underlig at maleren ikke straks ble en snakkis. … En kompleksitet som har sin bakgrunn i det mangfold av referanser som ligger i bildene og som kunne virke forvirrende.»

Betrakteren vil være i tvil om ord og vendinger, som er påført bildet, skal ha en forklarende rolle og gi en pekepinn om hvordan bildet skal forstås eller om det kun er et dekorativt element. Maleriene har en oppbygning som kan sees fra ulike retninger. Enkelte ganger kan det være tvil om bildet henger opp/ned. Rolf F. Hoff har forklart dette med at han har tatt bilder fram igjen for å male videre på dem flere år senere. Dette representerer nye innfallsvinkler og måter å uttrykke seg på, det gir maleriene en ny dimensjon og gjør det vanskelig å tidfeste enkelte av verkene.


Arbeidene til Rolf F. Hoff gir en spontan fargeopplevelse med impulser fra det koloristisk frigjorte maleriet, den abstrakte og figurative ekspresjonismen, popkunst og primitiv kunst. Maleriene er hverken landskap eller geometriske former. Vi fornemmer et uttrykk som er rik på referanser og meningsbærende elementer, elementer føyet inn i hverandre til gjensidig påvirkning, en uttrykksform og måte å gjengi en virkelighet på som har sin opprinnelse og sine referanser utenfor Norge.

Arbeidene som vises i Lychepaviljongen spenner over et tidsrom fra 1960-tallet fram til 2012. Det vises hovedsakelig malerier, men også tegninger og skissebøker som viser hvilken eminent tegner Hoff er. I en alder av 80 år har han beholdt evnen til å fornye seg uten å gi avkall på sine kunstneriske røtter.

Til utstillingen er det produsert en rikt illustrert katalog, der Øivind Storm Bjerke utdyper kunsthistoriske referanser og belyser Rolf F. Hoffs forhold til den samtidige norske kunstarena.

Pressemelding

Drammen Kunstforenings utstilling i 2013 omhandler kunstnerskapet til Rolf F. Hoff.


Rolf F. Hoff er født i 1932 i Buenos Aires, og hans liv og virke skiller seg markant fra samtidige norske kunstnere. Etter studier i hjemlandet Argentina dro han til San Francisco og fikk sin formelle utdanning ved det toneangivende California School of Fine Art, nå kjent som San Francisco Art Institute.


Hoffs kunstnerskap må forstås i lys av hans oppvekst i Latin-Amerika og senere studier i USA, en smeltedigel av multikulturelle impulser og eksperimentering. Etter avsluttet utdanning blir det utstrakte studiereiser før Rolf F. Hoff bosetter seg i Norge, hans fars hjemland.

Arbeidene til Rolf F. Hoff gir en spontan fargeopplevelse med impulser fra det koloristisk frigjorte maleriet, den abstrakte og figurative ekspresjonismen, popkunst og primitiv kunst. Maleriene er hverken landskap eller geometriske former, men arenaer for visuell utfoldelse.
Øivind Storm Bjerke, professor i kunsthistorie v. UiO, beskriver Hoffs arbeider vist i Oslo Kunstforening i 1985 slik:


«Her sto han fram som en ytterst raffinert og stilbevisst maler med et bredt repertoar. Utstillingen var mitt første møte med Hoffs kunst. Den ga et inntrykk av et energisk, teknisk suverent og ikke minst samtidig maleri. Opplevelsen av samtidighet besto i at flere av bildene formidlet impulser fra sider av neo ekspresjonismen som i liten grad hadde kommet til uttrykk i Norsk maleri til da. Samtidig ante man at forutsetningene for denne kunsten lå et helt annet sted. Dette var et maleri som var så rikt på referanser og på substans, at det var underlig at maleren ikke straks ble en snakkis.»


Dette er den første representasjon av hans kunstneriske praksis fra 1960-tallet fram til 2012. Det vises hovedsakelig malerier, men også tegninger og skissebøker som viser hvilken eminent tegner Hoff er. I en alder av 80 år har han beholdt evnen til å fornye seg uten å gi avkall på sine kunstneriske røtter.


Til utstillingen er det produsert en rikt illustrert katalog, der Øivind Storm Bjerke utdyper kunsthistoriske referanser og belyser Rolf F. Hoffs forhold til den samtidige norske kunstarena.

Utstillingen åpner torsdag 24. januar 2013 kl 19.00
Utstillingsperiode 25. januar – 1. april 2013
Pressevisning tirsdag 22. januar i Lychepaviljongen kl 13.00
Øivind Storm Bjerke og kunstneren vil være tilstede.

Tips om tegn

Arbeidene til Rolf F. Hoff har ingen titler. Kunstneren lar verkene tale for seg, uten forklaring om hvordan de skal forstås eller hvilke tanker han vil formidle. Dermed inviteres betrakteren til interaktivitet og deltakelse, til å tolke et energisk maleri med et mylder av irregulære organiske elementer som danner en dekorativ enhet av former, farger, bokstaver og symboler.


Rolf F. Hoff er født i 1932 i Buenos Aires, og hans liv og virke skiller seg markant fra samtidige norske kunstnere. Etter studier i hjemlandet Argentina dro han til San Francisco og fikk sin formelle utdanning ved det toneangivende California School of Fine Art, nå kjent som San Francisco Art Institute. San Francisco Bay Area var på 50- og 60- tallet et sentrum for poesi og hadde en ren sterk gruppe malere som kombinerte en figurativ stil med den abstrakte ekspresjonisme grove og kontante uttrykksform. Hoffs kunstnerskap må forstås i lys av hans oppvekst i Latin-Amerika og senere studier i USA, en smeltedigel av multikulturelle impulser og eksperimentering. Etter avsluttet utdanning blir det utstrakte studiereiser før Rolf F. Hoff bosetter seg i Norge, hans fars hjemland. Hans kunst må ha virket fremmed i en tid da Norges ledende kunstnere fortsatt var dypt forankret i en kontinental tradisjon. Hoff hadde utstillinger i perioden 1970 – 1987 i UKS, Landsforening Norske Malere, Kunstnerforbundet og Oslo Kunstforening, men det store gjennombruddet uteble. I perioden 1970 – 1985 underviste Rolf F. Hoff i dekorasjon og reklame ved Drammen yrkesskole. Det er således mange i distriktet som har nytt godt av Hoffs grundige formelle skolering i sin videre karriere.


Øivind Storm Bjerke, professor i kunsthistorie v. UiO, beskriver Hoffs arbeider vist i Oslo Kunstforening i 1985 slik: «Her sto han fram som en ytterst raffinert og stilbevisst maler med et bredt repertoar. … ga et inntrykk av et energisk, teknisk suverent og ikke minst samtidig maleri. Opplevelsen av samtidighet besto i at flere av bildene formidlet impulser fra sider av neo ekspresjonismen som i liten grad hadde kommet til uttrykk i norsk maleri til da. Dette var et maleri som var så rikt på referanser og på substans, at det var underlig at maleren ikke straks ble en snakkis. … En kompleksitet som har sin bakgrunn i det mangfold av referanser som ligger i bildene og som kunne virke forvirrende».


Betrakteren vil være i tvil om ord og vendinger, som er påført bildet, skal ha en forklarende rolle og gi en pekepinn om hvordan bildet skal forstås eller om det kun er et dekorativt element. Maleriene har en oppbygning som kan sees fra ulike retninger. Enkelte ganger kan det være tvil om bildet henger opp/ned. Rolf F. Hoff har forklart dette med at han har tatt bilder fram igjen for å male videre på dem flere år senere. Dette representerer nye innfallsvinkler og måter å uttrykke seg på, det gir maleriene en ny dimensjon og gjør det vanskelig å tidfeste enkelte av verkene.


Arbeidene til Rolf F. Hoff gir en spontan fargeopplevelse med impulser fra det koloristisk frigjorte maleriet, den abstrakte og figurative ekspresjonismen, popkunst og primitiv kunst. Maleriene er hverken landskap eller geometriske former. Vi fornemmer et uttrykk som er rik på referanser og meningsbærende elementer, elementer føyet inn i hverandre til gjensidig påvirkning, en uttrykksform og måte å gjengi en virkelighet på som har sin opprinnelse og sine referanser utenfor Norge.


Arbeidene som vises i Lychepaviljongen spenner over et tidsrom fra 1960-tallet fram til 2012. Det vises hovedsakelig malerier, men også tegninger og skissebøker som viser hvilken eminent tegner Hoff er. I en alder av 80 år har han beholdt evnen til å fornye seg uten å gi avkall på sine kunstneriske røtter.


Til utstillingen er det produsert en rikt illustrert katalog, der Øivind Storm Bjerke utdyper kunsthistoriske referanser og belyser Rolf F. Hoffs forhold til den samtidige norske kunstarena.

Rita Winness formann

Drammen Kunstforening

Sommeråpent:
Mandag til søndag kl. 11.00 - 15.00