Ragnar Sten – Nærbilder

Nærbilder forteller om noe man ser med briller eller mikroskop, noe man zoomer inn på med kamera eller linse. Nærbilder kan være et utsnitt av en større sett virkelighet.

Når man skal presentere en kunstner som Ragnar Sten (f. 1943) og hans virke må man operere med slike utsnitt. For denne kunstneren har hatt en lang og utrolig rik produksjon til nå, og det er på ingen måte over ennå. Selv om denne utstillingen viser i overkant av 80 verk og dermed er blant de største retrospektive utstillingene som Drammens Museum har vist, vil publikum bare få et lite innblikk i hans utvikling. Disse nærbildene vil fortelle om en ung kunstner som søkte ut av Drammen for inspirasjon og forbilder til sitt abstrakte formspråk. I Berlin, hvor han tok sin utdannelse, fikk han se utstillinger av Karl Fr. Dahmen, Antonio Tàpies og Emil Schumacher. Maleriets pastose uttrykk og med sine spennende opparbeidede flater inspirerte den unge Sten. Maleriene fra tiden rundt debuten er eksperimenterende og utforskende, med uvante teknikker og materialer innblandet. Brent plast var blant annet ypperlig for å skape sårflater som sto ut av lerretet. De tidlige ganske mørke, brune maleriene utviklet seg mot lysere gråhvite motiv, hvor landskapet blir tydeligere gjenkjennelig i komposisjonen. Men den eksperimenterende flaten var stadig til stede. Ragnar Sten brukte det han har rundt seg og malte inn masker og pinner og hyssing i materialbilder fra midten av 1980-tallet.

Etter nesten 10 år i en hvit periode, melder fargene seg. Men først forsiktig og duse, ønsket om å male rødt var der, men de første forsøkene forble rosa i lang tid før fargen endelig satt. Etter sommeroppholdet ved Hässelby Slott utenfor Stockholm i 1989 var det som fargene formelig sprutet av lerretet. Inspirasjon og nye svenske blandemiddel var utløsende faktorer. I flere år fremover ble komposisjonene klare gule, grønne og røde og Sten konsentrerte maleriet i flaten. Men han sluttet ikke helt med å modellere flaten, nå var det imidlertid papir og collage som ble brukt. Papir ble limt på og malt over, noen steder ser man kun rester igjen av papir og papp, andre steder kan man lese avisklipp gjennom tynne, laserende malinglag.

Collage og decollage har i de siste større komposisjonene fått en mer fremtredende rolle. Her er det trykte papiret, plakaten med sine store typer som trer frem. Men som i hans tidlige bilder fra 1970-tallet arbeider fortsatt Sten med flaten. Lag på lag blir papiret limt på og revet av, malt og limt, slik at det igjen er med på å skape spennende sårflater.

Store deler av Ragnar Stens kunst er abstrakt og tar utgangspunkt i en sett virkelighet. Av og til kommer disse figurative trekkene til syne fra hans nærbilder, i form av landskap, hender føtter og former som i Something-serien .

Denne utstillingen håper å få gitt den besøkende et nærbilde av Ragnar Stens billedverden gjennom de siste tredve årene. En kunstner som gjennom år har utfordret sitt publikum med nye komposisjoner. Drammens museum er stolte over å kunne vise Ragnar Stens arbeider som sin sommerutstilling i 2003, året som markerer 30 år siden hans debututstilling, samtidig som Ragnar Sten selv jubilerer med 60 år.

Utstillingen er generøst støttet av Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen som har bl.a. gjort det mulig å gi ut en katalog. Norsk Kulturråd har tildelt Sten utstillingstipend. En slik utstilling kunne ikke vært mulig uten velvillig støtte fra private og offentlige utlånere som Oslo kommunes kunstsamlinger, Norsk Kulturråd, Asker kommune, Sparebanken Øst og Buskerud Sentralsykehus Drammen. Ragnar Sten har selv vært med i hele planleggingsprosessen og meget generøst stilt til disposisjon sitt arkiv, atelier og sin tid. Vi takker for et hyggelig og berikende samarbeid med kunstneren.

Fredrikke Schrumpf

Kurator

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00